Kā allaž, ir dažas grāmatas, kuru ieteikumus vēlamies izcelt īpaši. Viena no tām – pazīstamā vācbaltiešu rakstnieka Zigfrīda fon Fēgezaka stāsts “Pizas pastarā tiesa”, kura tulkojumu nesen sagatavojis Pēteris Bolšaitis. Izdevumu var uzskatīt par vienu no piemiņas zīmēm izcilajam tulkotājam, ķīmiķim, sabiedriskajam darbiniekam, kurš grāmatas tapšanas laikā devās mūžībā. Darbs veidots kā alegoriska leģenda no dziļiem viduslaikiem, savukārt par personāžiem izmantoti tēli no Dantes Aligjēri “Dievišķās komēdijas”. Acīmredzot tāpēc autors grāmatai piešķīris ironisku apakšvirsrakstu: “Stāsts par valdniekiem, politiķiem un tautu… senajos viduslaikos”. Lai gan grāmata sarakstīta visai tālajā 1947. gadā, tā ir neticami mūsdienīga. Uz katra soļa atklājas cilvēces (un arī mūsu pašu) mūžam aktuālās rakstura īpašības – gan atklātās, gan slēptās. Uz grāmatas vāka izlasāms arī otrais grāmatas nosaukums: “Mans ticības apliecinājums” – tā Fēgezaks nosaucis savu uzrunu, saņemot godalgu par šo literāro darbu. Stāstu vērts izlasīt un aizdomāties, īpaši šobrīd. Arī otrā īpaši izceļamā grāmata ir tulkojums. Lai gan izbaudīt tā labskanību un kvalitāti pilnībā spēs vien itāļu valodas pratēji, anotācijas tekstā uzzināsiet par Rūdolfa Blaumaņa noveļu tulkojuma sagatavošanu un pirmizdevumu itāļu valodā jau pirms teju 80 gadiem (tulkotāja Marta Rasupe), kā arī poligrāfiski pievilcīgo šogad Itālijā tapušo atkārtoto izlases izdevumu, kura vāku rotā cita slavena latvieša – Vilhelma Purvīša – gleznas reprodukcija. Grāmata pieejama LNB krājumā.

Vēl viena jaunā numura aktualitāte – sadarbību ar “Literatūras ceļvedi” uzsākuši Latvijas publisko bibliotēku speciālisti – arī turpmāk izdevuma slejās ceram sastapt literārus jaunumus no mūsu valsts reģioniem.

Atgādinām, ka mūsu ieteiktos grāmatu stāstus var ne vien lasīt, bet arī klausīties – LNB skaņu ierakstu krātuve papildināta ar jauniem “Literatūras ceļveža” klausāmierakstiem.

Izdevums pieejams: https://dom.lndb.lv/data/obj/952046.html

 

Anda Saldovere
Projektu koordinatore
Attīstības departaments
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Mob. tālr. 29336112
e-pasts: anda.saldovere@lnb.lv