Salīdzinājumā ar 2009. gadu pērn izdots par 209 grāmatām un brošūrām mazāk, savukārt visbagātākais gads pēdējo 20 gadu laikā ar izdotām grāmatām un brošūrām bijis 2008. gads, kad tādas klajā tika laistas 2855.

 

No pagājušajā gadā izdotajiem darbiem 1752 grāmatas un brošūras bijušas latviešu valodā, bet to tirāža bija 3,1 miljons eksemplāru, savukārt citās valodās izdotas 270 grāmatas un brošūras. Pagājušā gadā klajā laistas arī 13 vārdnīcas.

 
Kā oriģinālizdevumi latviešu valodā pērn laisti klajā 1114 izdevumi, bet kā tulkojumi latviešu valodā izdotas 638 grāmatas un brošūras. Visvairāk tulkojumi latviešu valodā pagājušajā gadā izdoti no angļu valodas – 390 grāmatas un brošūras, kam ar 97 izdevumiem seko tulkojumi latviešu valodā no vācu valodas, bet tulkojumā latviešu valodā no krievu valodas izdotas 55 grāmatas un brošūras.

 

No pagājušajā gadā izdotajām grāmatām un brošūrām citās valodās kā oriģinālizdevumi bijuši 212 izdevumi. Visvairāk – 101 grāmata un brošūra – bija orģinālizdevumi krievu valodā, bet orģinālizdevumi angļu valodā pērn bijuši 52.

Kopējā tirāža pērn bija 3,3 miljoni eksemplāru, bet 2009.gadā kopējā tirāža bija 3,5 miljoni eksemplāru.

 

Savu ietekmi uz jaunizdoto grāmatu skaitu atstājusi pievienotā vērtības nodokļa (PVN) celšana. 2009. gada janvārī, kad uz vairākiem mēnešiem grāmatām no 5% pazeminātās PVN likmes tika piemērota 21% PVN likme, izdoto grāmatu skaits salīdzinājumā ar 2008. gadu kritās par 22%. 21% PVN likme grāmatām 2009. gadā tika piemērota līdz jūlijam, bet tad grāmatām tika piemērota pazemināta 10% PVN likme.

 

Kopš šā gada janvāra grāmatām tiek piemērota pazemināta – 12% – PVN likme.