Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā jūlijā izsludināja projektu konkursu par Eiropas Komisijas "Europe Direct" informācijas centru uzturēšanu 2009.-2012. gadā, uz kuru tika saņemti 17 pieteikumi. Līgumi parakstīti ar Gulbenes bibliotēku, Valmieras bibliotēku, Jelgavas rajona padomi un ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru (LTRK) – par EDIC izveidi Rīgas, Daugavpils, Liepājas, Ventspils, Rēzeknes un Jēkabpils informācijas sadarbības birojos.
 
Eiropas Komisija (EK) šādi pastiprina komunikācijas aktivitātes, lai sniegtu atbildes uz iedzīvotāju uzdotajiem jautājumiem par ES, lai veicinātu diskusijas par Eiropu Savienību un lai organizētu pasākumus vietējā līmenī. EDIC uzdevums nodrošināt ātru un kompetentu informāciju par Latvijas kā Eiropas Savienības dalībvalsts un iedzīvotāju iespējām, tiesībām un pienākumiem pēc iespējas tuvāk cilvēku dzīves vietām. Vienlaikus informācijas punkti sniedz atgriezenisko saiti Eiropas Savienības institūcijām.
 
Tādēļ EK darbojas partnerībā ar profesionāliem nacionālajiem partnerim, no kuriem lielākais 2009. – 2012. gada periodā būs Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, kuras sniegtais līdzfinansējums būs 32 tūkstoši eiro gadā.
 
Preses konferencē piedalījās Iveta Šulca, EK pārstāvniecības Latvijā vadītāja minēja četras "Europe Direct" informācijas centru galvenās pazīmes: "EDIC atrodas tur, kur ir Latvijas attīstības potenciāls – deviņos reģionālajos centros. EDIC ir alternatīva Eiropas Komisijas komunikācijā ar nevalstisko sektoru. EDIC informācija ir kompetenta un bez maksas. EDIC ir Eiropas Komisijas acis un ausis, kā Latvijai klājas kā Eiropas Savienības dalībvalstij."
 
Jānis Endziņš, LTRK juridiskais direktors, uzsvēra, ka LRTK jau pulcina ap sevi uzņēmējus, kuriem būs papildus iespējas uzzināt par ES piedāvātajām iespējām, savukārt, iedzīvotāji, varbūt saskatīs iespējas kļūt uzņēmējiem. "Ļoti drosmīgi un pareizi, ka informēšanas funkcija tiek deleģēta nevalstiskajam sektoram. Noticis tas, ko LRTK sarunās ar Latvijas valsti vēl tikai mēģina panākt: izticēt NVO vai privātām kompānijām funkcijas, ko tās var paveikt, valsts struktūrām atslogojot budžetu un izbrīvējot laiku," teica Endziņš.
 
"Deviņi "Europe Direct" informācijas centri būs labs nodrošinājums pastāvīgai Latvijas pašvaldību saiknei ar Eiropas Komisiju," šādu uzskatu Latvijas Lielo pilsētu asociācijas vārdā pauda Aleksandrs Mirļins.
 
Daiga Rokpelne, Valmieras bibliotēkas direktore, "Europe Direct" projekta vadītāja Valmierā, izteicās par EK četros gados veicināto informācijas tīkla sadarbības izjūtu, kas jāpārnes arī uz jaunajiem infocentriem.
 
Projekta konkursa dalībnieki no Eiropas Komisijas saņems ikgadēju darbības dotāciju vienreizēja maksājuma formā, apmērā no 14 000 līdz 25 000 eiro gadā katram punktam, kurš sastāda maksimāli 50% no attaisnotajiem izmaksām par darbību. Kopumā visi deviņi EDIC no Eiropas Komisijas gadā saņems finansējumu 173 600 eiro apmērā, bet četros gados kopā –turpat 700 tūkstošus eiro. Eiropas Komisijas finansējumam jābūt papildinātam ar finansējumu no citiem avotiem.
 
"Europe Direct" ir Eiropas Komisijas izveidots informācijas tīkls, kas sniedz atbildes par jebkuru ES darbības un politikas jomu, praktisku informāciju un padomus, kontaktinformāciju par iespējamām sadarbības organizācijām.
 
"Europe Direct" pieņem jautājumus Briselē pa tālruni 0080067891011, sniedz informāciju tiešsaistē un klātienē – vietējos informācijas centros. Šādā veidā ES izpildvaras institūcija – Eiropas Komisija – tieši sazinās ar cilvēkiem visā Eiropas Savienībā viņu dzimtajā valodā.
 
2007. gadā informācijas punktos "Europe Direct” klātienē apkalpoti 31046 apmeklētāji, pieņemti 1108 telefonzvani, saņemtas 708 e-pasta vēstules, EDIC organizētajos pasākumos piedalījušies 28 234 apmeklētāji.
 
Pašreizējo astoņu Latvijā izveidoto Eiropas Komisijas informāciju punktu "Europe Direct” darbība beidzas šā gada nogalē. Jaunā tīkla mērķis ir nodrošināt informācijas sniegšanu par Latvijas kā ES dalībvalsts un iedzīvotāju iespējām, tiesībām un pienākumiem tuvāk cilvēku dzīves vietām.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Ivars Bušmanis
Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā preses sekretārs
Tālr.: +371 67085414