Dalībniekiem vajadzēja atbildēt uz jautājumiem par kultūrvēsturi, piedalīties stafetē, parādot prasmi ātri un precīzi orientēties Letonikas datu bāzē, un vēl prezentēt savu bibliotēku.
 
Limbažu rajona komanda "Sprīdītis", kurā Limbažu Bērnu bibliotēkas lasītājiem Vivitai Batānovai, Ilutai Jansonei, Nilam Putniņam, bibliotekārēm Inesei Ezeriņai un Ilzei Putniņai pievienojās arī umurdziete Anta Bojane, no 6 sacensības dalībniekiem to paveica visveiksmīgāk un uzvarēja.
 

Limbažu Bērnu bibliotēkas komanda (no labās) – bibliotekāre Inese Ezeriņa, Nils Putniņš, Iluta Jansone, Vivita Batānova un umurdziete Anta Bojane – iepazīstas ar finālsacensību uzdevumiem
 
 
 
Informāciju sagatavoja:
Īrisa Daiņa
Ilzes Putniņas foto