IFLA 2012 satelītkonferences Organizācijas komiteja ir pagarinājusi referātu pieteikšanas termiņu līdz 2012. gada 12. aprīlim.

Konferenci organizē IFLA Informācijpratības sekcija, IFLA Āfrikas sekcija un tās īpašo interešu grupa “Tīkls informācijas piekļuvei Āfrikā” (ATINA/RAIA). Konferenci Rīgā uzņem Rīgas Centrālā bibliotēka un Latvijas Nacionālā bibliotēka sadarbībā ar Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu.
Konferences tēma.

IFLA satelītkonference “Informācija pilsoniskajai izglītībai” veltīta informācijas speciālistu, pedagogu un sabiedrības dalībnieku lomas noteikšanai pilsonisko prasmju un informētu lēmumu pieņemšanas veicināšanā ikvienam sabiedrības pilsonim. Šis nav jautājums par noteiktu politisko vai valsts politikas nostājas atbalstīšanu, bet gan par pilsoniskās atbildības izglītošanu, izmantojot dažādas iespējas, lai nodrošinātu iedzīvotājiem nepieciešamo informāciju lēmumu pieņemšanai publiskajā telpā.

 

Tēma aplūkojama sekojošos aspektos:
• Informācijas pakalpojumu un uzziņu sniegšana pilsoņiem no  dažādiem avotiem un skatu punktiem, lai veicinātu demokrātisku izvēli, iedzīvotāju līdzdalību un tiesiskumu;
• Izpratne par selektīvu informācijas piegādi. Propaganda un plašsaziņas līdzekļu tendenciozitāte kā jaunas informācijprasmju treniņa sastāvdaļas;
• Palīdzība iedzīvotājiem piekļūt valsts pārvaldes un valdības informācijai, tādejādi veicinot efektīvu sabiedrības iesaistīšanu valsts pārvaldē, nodrošinot demokrātisku opozīcijas un ekonomikas attīstību;

 

Īpaši tiks apskatīta pilsonisko prasmju pilnveidošana Āfrikā, Tuvajos Austrumos, Austrumeiropā, Āzijā un Latīņamerikā, kā arī profesionālās un publiskās apziņas par informācijas kontroli un manipulēšanu Rietumu demokrātijas valstīs palielināšanās.

 

Mērķauditorija

 

Bibliotekāri, pedagogi, informācijprasmju speciālisti, politiskie domātāji, žurnālisti, visi tie, kuri ir ieinteresēti pilsonisko prasmju attīstībā, iesaistot šajā procesā bibliotēku informācijas pakalpojumus, izglītības institūcijas un informācijas medijus.

 

Lai iegūtu plašāku informāciju atveriet šeit