Zinātniskās publicēšanās iespējām ir būtiska loma pētniecības procesā, kā arī pētnieka karjeras un nozares attīstībā. Akadēmiskie izdevēji, kas piedāvā publicēšanās pakalpojumus, arvien vairāk attīsta atvērtās piekļuves modeļus, kas zinātni padara atvērtāku un piekļuvi pētnieciskajām publikācijām un citiem pētniecības rezultātiem vieglāku sabiedrībai. Frontiers – viens no vadošajiem akadēmiskajiem izdevējiem un atvērtās piekļuves platforma, kā savu misiju ir izvirzījuši padarīt zinātni atvērtu, veicināt pētnieku sadarbību un ātrāku inovāciju ieviešanu, lai palīdzētu rast jaunus risinājumus.

Tīmekļsemināru vadīs Greiems Bramfīlds (Graham Brumfield), kas pievienojās Frontiers izdevniecības komandai 2022. gadā un šobrīd ir Veselības un Biomedicīnas (Journals for Health & Biomedicine) programmas žurnālu vadītājs atvērtās piekļuves žurnāliem, kas ietver vairāk nekā 30 nosaukumu medicīnas specialitātēs, tai skaitā, tādus vadošos žurnālus kā Frontiers in Oncology un Frontiers in Immunology.

Dalība seminārā ir bez maksas.

Reģistrēties šeit 

Norises laiks: 8. novembris plkst. 15.00 (~30 min)
Norises vieta: virtuālā telpa ZOOM tiešsaistes platformā
Darba valoda: angļu valoda
Mērķauditorija: Latvijas augstskolu un zinātnisko institūtu personāls, doktorantūras studenti, bibliotēku darbinieki, kā arī citi interesenti.

 

Informāciju sagatavoja:
Gita Rozenberga
Galvenā bibliotekāre
LU Bibliotēka, Krājuma izmantošanas un attīstības departaments
Latvijas Universitāte
gita.rozenberga@lu.lv