Semināra tēmas:
– Projekts “Mācīties būt” – sociālo un emocionālo prasmju attīstīšanas iespējas skolās;
– Skolas2030 aktualitātes, skolas bibliotekāra atbalsts kvalitatīva mācību procesa norisei;
– Iedvesmas stāsts no Laurenču sākumskolas;
– Kopsakarības starp pedagoģisko un bibliotekāro darbu;
– Skolu bibliotēku dalība starptautiskajos projektos;
– Bibliotēku iesaiste ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošanā;
– Ieskats skolu bibliotekāru aizpildītajās anketās par 2019. gada darbu, secinājumi, labas prakses piemēri;
– Citas aktualitātes.

Semināra programma

Semināra mērķauditorija: skolu bibliotekāri.

Lūgums reģistrēties semināram līdz 26. martam, aizpildot elektronisko pieteikšanās anketu.

Par semināra apmeklējumu tiks izsniegti apliecinājumi.

Semināru organizē LNB Bibliotēku attīstības centrs.

 

Ziņu sagatavoja:

Ilze Kļaviņa
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Bibliotēku attīstības centrs
Tālr.: 67716045
E-pasts: ilze.klavina@lnb.lv