Semināru rīko, lai:
  1. Informētu un diskutētu par pētījuma "Pašvaldību publiskās bibliotēkas: vērtība, uzticēšanās un apmierinātība ar pakalpojumiem" rezultātiem (pētījumu LU SZF SPPI pēc v/a KIS pasūtījuma veica no šā gada janvāra līdz jūnijam),
  2. Informētu par tuvākām un tālākām aktivitātēm Latvijas publisko bibliotēku attīstības projektā "Trešais tēva dēls".
 
Semināra sākums plkst. 10:00, reģistrācija no 9:30.
 
Lūdzam interesentus pieteikt savu dalību, rakstot uz e-pastu kristine.paberza@kis.gov.lv.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Kristīne Pabērza
V/a "Kultūras informācijas sistēmas" projekta "Trešais tēva dēls" ietekmes novērtēšanas vadītāja
Tālr.: 67844887
www.kis.gov.lv