Kā pirmais tika īstenots kurss “Godīgums un ētika pētniecībā un zinātnē”, kurā 12 stundu garumā tika aplūkotas tādas tēmas kā kas ir laba zinātne, kā iespējams definēt un novērtēt “labumu”, kādām īpašībām un tikumiem jāpiemīt labam zinātniekam, Eiropas Rīcības kodekss pētniecības integritātei, pārkāpumi un slikta prakse zinātnē un pētniecībā, ētiskās un morāles dilemmas, rīcība, sastopoties ar pārkāpumiem zinātnē.

Kursu pasniedza Jānis Kreicbergs, Latvijas Nacionālās bibliotēkas Attīstības departamenta Bibliotēku attīstības centra projektu vadītājs.

Šis bija jauns, iepriekš nebijis, kurss LNB KAC piedāvājumā, kas tika īstenots projekta ES Horizon2020 VIRT2UE ietvaros, kura mērķis ir sagatavot lektorus (train-the-trainer) pētniecības un zinātnes godīguma tēmu skaidrošanai un diskusiju veicināšanai ar augstāko izglītību un zinātni saistītajās kopienās.

Interesenti tiek aicināti iepazīties ar projekta tīmekļa vietnē “The Embassy of Good Science” apkopotajiem izglītojošajiem un skaidrojošajiem resursiem par šo tēmu.

Kursam paredzētā mērķauditorija ir akadēmisko bibliotēku bibliotekāri un speciālisti. Kursu apguva divas izglītojamo grupas – kopā 28 dalībnieki no 16 bibliotēkām un izglītības iestādēm.

Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai par KAC mācību piedāvājumu:
• KAC tīmekļvietnē https://macies.lnb.lv/
• LNB tīmekļvietnē https://www.lnb.lv/lv/bibliotekariem/kompetencu-attistibas-centrs.

 

Informāciju sagatavoja:

Agnese Pašāne
Latvijas Nacionālās bibliotēkas
Kompetenču attīstības centra vadītāja
agnese.pasane@lnb.lv