Finansēto projekti saraksti pieejami VKKF mājaslapā www.vkkf.lv

Mērķprogrammas „Valstiski nozīmīgi pasākumi” mērķis ir atbalstīt Latvijas kultūras procesam nozīmīgu, ilglaicīgu pasākumu norisi, kas piesaista plašu mērķauditoriju un veicina Latvijas kultūrvides saglabāšanu un attīstību vietējā un starptautiskā kontekstā. Konkursā tika iesniegti 96 pieteikumi, pieprasītais finansējums EUR 2 851 918.86, finansiālu atbalstu guva 47 pieteikumi, piešķirtais finansējums – EUR 1 068 800.00. Mērķprogrammā finansēti tādi ikgadēji Latvijas kultūrvidei būtiski pasākumi kā starptautiskais jaunā teātra festivāls “Homo Novus”, festivāls „Dzejas dienas 2021”, kino festivāls „Baltijas pērle”, RIXC Mākslas un zinātnes festivāls 2020, Rīgas modes nedēļa/Riga Fashion Week, Liepājas Starptautiskais Zvaigžņu festivāls, mākslas festivāls “Cēsis – 2021” u.c.

Šajā mērķprogrammā finansēti projekti ar AS „Latvijas valsts meži” ziedojuma atbalstu EUR 68 800 apmērā. „Latvijas valsts mežu” finansējums piešķirts Latvijas Nacionālā mākslas muzeja izstādei ”Vilhelmam Purvītim 150”, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja izstādei ““Airis, Mozus un radio. Koks Latvijas vēsturē”, sarunu festivālam “LAMPA 2021”, latgaliešu kultūras gada balvai “Boņuks 2020”.

AS „Latvijas valsts meži” ziedojums šai programmai kļuvis par ikgadēju, nozīmīgu atbalstu valstisku nozīmīgu pasākumu īstenošanai. AS „Latvijas valsts meži” šīs mērķprogrammas projektu finansēšanā iesaistījušies kopš 2012.gada.

Mērķprogrammā „Daudzpusīgas profesionālās mākslas pieejamības nodrošināšana nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centros Latvijas reģionos” atbalstīti pieci projekti:

Daudzpusīgas profesionālās mākslas pieejamības nodrošināšana Latgales vēstniecībā GORS 2021.gadā Austrumlatvijas koncertzāle, SIA Ilona Rupaine 214934.00
Daudzpusīgas profesionālās mākslas pieejamības nodrošināšana Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā 2021.gadā Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde, Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs VALENTĪNS PETJKO 195699.00
Daudzpusīgas profesionālās mākslas pieejamības nodrošināšana Ventspilī teātra namā “Jūras vārti” un koncertzālē “Latvija” 2021.gadā Kurzemes filharmonija, SIA Sigita Migoļa 209080.00
Daudzpusīgas profesionālās mākslas pieejamības nodrošināšana koncertzālē Lielais dzintars 2021.gadā Lielais Dzintars, SIA BAIBA BARTKEVIČA 216189.00
Daudzpusīgas profesionālās mākslas pieejamības nodrošināšana Vidzemes koncertzālē “Cēsis” 2021.gadā Vidzemes koncertzāle, SIA INESE ZAGORSKA 214098.00

Mērķprogrammas “Profesionālu nevaldības kultūras organizāciju atbalsts” mērķis ir atbalstīt nozares profesionālas nevaldības kultūras organizācijas, kuras sistemātiskā nekomerciālā darbībā veicina inovatīvas, starptautiski aktuālas kultūras attīstību Latvijā, nodrošinot augstvērtīgus mākslas notikumus, to popularizēšanu publiskajā telpā, kā arī reģionālās kultūrvides aktivizēšanos. Programmā finansēta 97 nevaldības kultūras organizāciju darbība 2021. gadā ar kopējo summu EUR 1 421 257.00.

 

Informāciju sagatavoja:

Jana Vērdiņa
VKKF sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 29144379