Projekta mērķis bija organizēt pasākumus-tikšanās ar grāmatu autoriem, kultūras personībām, veicināt sabiedrības interesi par latviešu literatūru un dažādot kultūrvidi un norises pagastā.

 

Sadarbībā ar skolas bibliotēku tika noorganizēti 2 literāri pasākumi bērniem un jauniešiem Kursīšu pamatskolā – tikšanās ar bērnu grāmatu autorēm Māru Jakubovsku (kopā ar sunīti Rufi) un Vitu Štelmaheri (kopā ar suni Rafi), sarīkoti 4 literāri pasākumi Kursīšu bibliotēkā sadarbībā ar kultūras darba organizatori – tikšanās ar folkloras pētnieci, literatūrzinātnieci, grāmatu autori Janīnu Kursīti-Pakuli, rakstnieci Andru Manfeldi, dzejnieku, žurnālistu, aktieri Tomu Treibergu, kino režisoru un sabiedrisko darbinieku Jāni Streiču. Šie pasākumi bija iespēja kopienas iedzīvotājiem, tikties un diskutēt ar literātiem, iepazīt to daiļradi un personību, saturīgi pavadīt brīvo laiku. Tika popularizēta latviešu literatūra, izveidojot 6 literatūru un viesus popularizējošas izstādes. Pilnveidota un dažādota kultūras dzīve un norises pagastā.

 

Pasākumi Kursīšu pamatskolā un bibliotēkā pulcējuši 101 cilvēku lielu auditoriju, gan pieaugušos, gan bērnus no Kursīšiem un kaimiņu pagastiem un pilsētām (Zaņas, Ezeres, Nīgrandes pagastiem un Saldus pilsētas).

 

Vairāk par projekta norisi – http://www.kursisi.lv/112494/nosledzies-vkkf-atbalstits-projekts-port8/

 

 

Ziņu sagatavoja:

Mārtiņš Lagzdons

Kursīšu bibliotēkas-informācijas centra vadītājs

Projekta vadītājs