2014. gada 30. janvārī plkst.17.00 Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā (Rīgā, Rūpniecības ielā 10) notiks kārtējais Misiņa kluba lasījums, kurā uzstāsies LU Akadēmiskās bibliotēkas direktore Dr.h.c.philol. Venta Kocere ar priekšlasījumu “Latviešu inteliģence Harkovā XIXgs. beigās – XXgs. pirmajā pusē”.

 

Apkopotas ziņas par latviešiem Harkovā parādās XIX gadsimta beigās. Harkovas Latviešu savstarpējās palīdzības biedrība nodibināta 1899. gada 25. septembrī. Notika dievkalpojumi latviešu valodā, tika spēlētas teātra izrādes. Latviešu biedrība iekārtoja bibliotēku un krāja naudu biedrības nama būvei.

 

Latviešu zinātniskās valodniecības pamatlicēja Jāņa Endzelīna mūžs cieši saistīts ar Harkovas Universitāti. Pēc viņa paša atzinuma Harkovas periods bijis ražīgākais posms viņa dzīvē. Harkovā Jānis Endzelīns uzraksta arī savu ievērojamāko darbu “Latviešu valodas gramatika”. Tagad pie ēkas Harkovā, kurā strādājis Endzelīns, uzstādīta viņam veltīta piemiņas plāksne, kuras autors ir Jānis Strupulis.

 

Viens no pirmajiem latviešu medicīnas profesoriem Roberts Krimbergs 1909. gadā stājās Harkovas Universitātes Fizioloģiskās ķīmijas katedras priekšgalā, savukārt profesors Oktāvs Trebū no 1901. līdz 1910. gadam strādāja Augu fizioloģijas laboratorijā.

 

Slavenajam latviešu komponistam Andrejam Jurjānam Harkova kļuva par otro dzimteni, te viņš nodzīvoja no 1882. gada līdz 1920. gadam. Paralēli mūzikas pasniedzēja darbam Andrejs Jurjāns darbojās arī kā mūzikas kritiķis. Harkovā dzīvojuši arī viņa brāļi.

 

Venta Kocere īpaši pievērsusies ievērojamā Harkovas arhitekta Jūlija Caunes (1862-1930) darbības izpētei.

 

Lielas izmaiņas visas Eiropas un arī latviešu tautas dzīvē radīja Pirmais pasaules karš. Bēgļu vilnis no kara apdraudētajiem rajoniem plūda uz austrumiem. 1915.gadā pie Harkovas Latviešu savstarpējās palīdzības biedrības tika noorganizēta bēgļu apgādāšanas komiteja.

 

No 1918. gada līdz 1919. gadam Harkovā iznāca latviešu laikraksts “Atvase”.

 

Latviešu likteņgaitas Harkovā ir savdabīga un interesanta, bet maz pētīta tēma.