Septembrī, Dzejas dienu un rudens noskaņu mēnesī, bērni kopā ar vecākiem ar degsmi piedalījās dažādos pasākumos. Lasītveicināšanas programmas “Bērnu žūrija 2015” grāmatu skaļa lasīšana ļāva piedzīvot kopā būšanas prieku, kā arī izzināt autoru radīto literāro varoņu gaitas un piedzīvojumus. Septembris – latviešu gadskārtu svētku svinēšanas laiks. Īpaši godināta šajā mēnesī tika Miķeļdiena jeb ražas svētki, kad bērni uzzināja par šo svētku svinēšanas tradīcijām.

 

Radošiem pārsteigumiem pilns ir bijis arī krāsainais oktobris, kas dāvāja iespēju ļauties krāsu burvībai ne tikai dabā, bet arī bibliotēkas telpās. Bērni ieguva jaunas prasmes un iemaņas: tika organizēta skaļa daiļdarbu fragmentu lasīšana, dabas iepazīšana dažādu autoru darbos, izzinošu eksperimentu veikšana. Tika rīkots arī pasākumu cikls, kas veltīts ievērojamai un spilgtai Latvijas personībai – Dainu tēvam Krišjānim Baronam. Bērni piedalījās tautasdziesmu skandēšanā un iepazina to tematisko daudzveidību.

 

Novembrī īpaša uzmanība bija veltīta mūsu dzimtenei Latvijai. Patriotu nedēļas ietvarosnotika literāri tematisks pasākums “Mana Latvija, dadzītis mazs, Ieķēries pasaules svārkos…”. Bērni ieklausījās bibliotekāra stāstījumā par Latvijas valsts dibināšanu, simboliem un dzimšanas dienas svinēšanas tradīcijām dažādās pilsētās, kā arī piedalījās radošā darbnīcā un dažādās tehnikās veidoja pārsteigumu savai valstij.

 

Gada vistumšākajā laikā publiskajās un skolu bibliotēkās gan Ziemeļvalstīs, gan Baltijas valstīs notika stāstu stāstīšana, literatūras izstādes, debates, konkursi un citi pasākumi. Arī mūsu bibliotēkā sirsnīgā atmosfērā bija organizēta Ziemeļvalstu literatūras un kultūras iepazīšana: sveču gaismā tika lasīti Gunillas Bergstremas grāmatu fragmenti par Alfonu Obergu, kā arī spriests par īstas draudzības nozīmību.

 

Mēneša pēdējā sestdienā notika tematisks pasākums “Ir kritis pirmais sniedziņš, No acīm jāberž miedziņš!” Gaidot ziemu,pasākuma dalībnieki uzbūra svētku noskaņojumu gan sev, gan apkārtējiem.

 

Ja tu esi radošs un tavi sestdienas rīti ir nedaudz garlaicīgi, nāc un pievienojies mūsu pulkam klubiņā “Brīvdienas bez garlaicības”!

 

Lai mierpilns un gaišām domām bagāts klusais Adventes laiks!