Projekta galvenie mērķi ir:

  • izstrādāt ziņu pratības mācību programmu kritiskās domāšanas prasmju attīstīšanai,
  • sagatavot mācību programmas pasniedzējus.

Projekta ietvaros tiek veikts pētījums par ziņu pratības jēdzienu un ziņu patērētāja raksturojumu, kas ietvers aptaujas rezultātus par ziņu lietojumu katra projekta partneru valstīs (Latvija, Serbija, Slovēnija, Turcija).

Aptaujas galvenais mērķis ir uzzināt pieaugušo ziņu lietošanas, veidošanas un koplietošanas uzvedību, kā arī noteikt ziņu pratības mācību vajadzības. Secinājumi tiks izmantoti, lai izveidotu ziņu pratībai veltītu tiešsaistes kursu (MOOC), kas tiks izstrādāts, lai iemācītu prasmes, kuras nepieciešamas, lai kļūtu par pratīgu un prasmīgu ziņu patērētāju. Bezmaksas MOOC kurss būs galvenais ESSENTIAL projekta (Erasmus + KA2 projekts) rezultāts.

Aicinām jūs piedalīties aptaujā un izplatīt to tālāk savās kopienās!

Saite uz aptauju

Paldies!

 

Papildinformācija:

Signe Mežjāne
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Uzziņu un informācijas centrs
Tālr. +371 28769319