Sekcijas sēdēs tiks sniegti referāti un ziņojumi par lietišķās bibliotēkzinātnes pētniecības darba virzieniem, notiks diskusija par informācijpratības attīstību LU Bibliotēkā un būs apskatāma plakātu sesija par LU Bibliotēkas speciālajām kolekcijām.

Plašāka informācija pieejama
http://www.lu.lv/biblioteka/par-biblioteku/aktivitates/konferences-un-seminari/lu-70-konference-bibliotekzinatnes-un-informacijas-sekcija/