Kas notiek ar laika zoba skartām un daudz pārcietušām, taču vērtīgām grāmatām? Kā tās atgriežas atpakaļ dzīvē? Par to, cik smalks un profesionāls darbs jāiegulda, lai atjaunotu laika gaitā cietušos iespieddarbus – grāmatas, laikrakstus, plakātus, kartes, nošu un grafikas darbus – Jums stāstīs Latvijas Nacionālās bibliotēkas restauratori.
 
Interesentus gaida arī aizrautīgs stāsts par LNB restauratoru atjaunoto inkunābulu Clemens V. Constitutiones — 1476. gadā Bāzelē M. Venslera tipogrāfijā iespiestās pāvesta Klementa V (1264—1314) apkopotās baznīcas tiesību normas. Inkunābula oriģinālajā iesējumā ar kolorētām agrīnā metālgriezuma gravīrām vāku iekšpusē brīnumainā kārtā bija saglabājusies Aglonas bazilikas bibliotēkā un ir uzskatāma par unikālu atradumu gan bibliotekāriem, gan kultūrvēsturniekiem. Zinātkārajiem būs iespēja arī klātienē vērot gan restaurācijas, gan arī laikrakstu digitalizācijas procesu.
 
Ik pusstundā būs iespēja iepazīties ar Digitālās bibliotēkas speciālistu veikto iespieddarbu digitalizāciju — skenēšanu un metadatu pievienošanu.
 
 
 
Informāciju sagatavoja:
Signe Valtiņa
Latvijas Nacionālās bibliotēkas sabiedrisko attiecību speciāliste