Ņemot vērā nepieciešamību gan atbalstīt krīzes skarto grāmatniecības nozari un pastarpināti grāmatu autorus un ilustratorus, gan arī kvalitatīvi papildināt Latvijas publisko bibliotēku krājumus ar augstvērtīgiem izdevumiem, programmas ietvaros plānots bibliotēku vajadzībām iegādāties ap 300 nosaukumu grāmatu. Lai veiktu kvalitatīvu atlasi, ir izveidota ekspertu žūrija un noteikti atlases kritēriji:

  • augstvērtīgas, laikposmā no 01.01.2019. līdz 31.08.2021. Latvijas izdevēju publicētas grāmatas, kā arī iepriekšējā periodā izdotu augstvērtīgu darbu papildināti vai atkārtoti izdevumi, kam izdevējs var piedāvāt vismaz 31 eksemplāru;
  • starptautiska un nacionāla līmeņa literatūras un grāmatu mākslas konkursos nominētas un apbalvotas grāmatas (Eiropas Savienības Literatūras balva, Baltijas Asamblejas balva, Latvijas Literatūras gada balva, Jāņa Baltvilka balva, “Zelta ābele” u.c.);
  • latviešu oriģinālliteratūra, tostarp arī nozīmīga nozaru literatūra;
  • augstvērtīgi, kultūrvēsturiski nozīmīgi daiļliteratūras un nozaru literatūras tulkojumi (t. sk. grāmatas svešvalodās, kas izdotas Latvijā), tostarp starptautiska līmeņa literatūras balvas ieguvuši vai nominēti izdevumi (Nobela prēmija literatūrā, Bukera balva, Pulicera balva, Gonkūru balva u. c.);
  • ekspertu komisijas ieteikti izdevumi (ar papildu pamatojumu).

Aicinām izdevējus izvērtēt un iesūtīt savu piedāvāto izdevumu sarakstu grāmatu iepirkumam publiskajām bibliotēkām, aizpildot IZDEVUMU PIETEIKUMA VEIDLAPU (XLSX), un līdz šī gada 11. augustam to nosūtīt uz LNB e-pastu: gramatu.iepirkums@lnb.lv.

Finansējumu KM piešķīrusi, pamatojoties uz Ministru kabineta 2021. gada 29. jūnija rīkojumu Nr. 456 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” un Finanšu ministrijas 2021. gada 21. jūlija rīkojumu Nr. 418 “Par līdzekļu piešķiršanu”.

Informācija par 2020. gadā īstenoto LNB grāmatu iepirkuma programmu publiskajām bibliotēkām ar KM atbalstu pieejama ŠEIT.

 

Papildu informācija:
Augusts Zilberts
Sabiedrisko attiecību vadītājs
Latvijas Nacionālā bibliotēka
E-pasts: augusts.zilberts@lnb.lv
Tālr.: 67716235