Līvānu novada Centrālajā bibliotēkā Straumes zālē 25.septembrī notika Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītā konference “Aspazija un Rainis mūsdienu skatījumā”. Konferenci atklāja Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne ar uzrunu viesiem-lektoriem un pasākuma dalībniekiem – Līvānu novada skolu literatūras skolotājiem, bibliotekāriem, skolēniem un citiem Raiņa un Aspazijas daiļrades cienītājiem.

 

Raiņa un Aspazijas muzeja direktores vietniece Solvita Brūvere stāstīja par tēmu “Jasmuiža, Rainis, Pliekšānu ģimene”, analizējot tēva Krišjāņa saikni ar sievu Dārtu un bērniem Līzi, Jāni, Doru, kā arī par Pliekšānu bērnu savstarpējām attiecībām, balstoties uz Raiņa vēstuļu un dienasgrāmatu izpēti.

 

Tālajos pagājušā gadsimta 20.gados konferences dalībniekus aizveda tā laika melnbaltā filma par Raiņa un Aspazijas ikdienu un sadzīvi, kuru komentēja Raiņa un Aspazijas mājas galvenā speciāliste Gaida Jablovska, turpinājumā stāstot par Aspazijas dzīvi tālajā 1932.gadā, kad Rainis jau bija miris, kad saasinājās Raiņa mantojuma jautājums, kad Aspaziju izslēdza no sociāldemokrātu partijas, kad Aspazija vienkārši kļuva arvien vecāka un vientuļāka. Lekcija “Viens gads Aspazijas dzīvē” izraisīja diskusiju gan pašu lektoru starpā, gan iesaistoties auditorijai, nonāca pie secinājuma, ka ne viss Aspazijas un Raiņa dzīvē ir izpētīts, ka vēl arvien pētniekiem ir plašs darba lauks.

 

Starpbrīdī konferences dalībnieki novērtēja Līvānu novada skolu skolēnu radošo darbu izstādi veltītu dzejnieku 150 gadu dzimšanas dienai. Īpašu uzmanību izpelnījās Līvānu 1. vidusskolas 12.b klases skolnieces Elvitas Mazures Aspazijas portrets īpatnējā autores redzējumā.

 

Par mums visiem pierastā Raiņa pieminekļa celšanas vēsturi stāstīja un rādīja Rakstniecības un mūzikas muzeja kurators Andrejs Grāpis savā lekcijā “Piemineklis Rainim. Slaidrāde un komentāri”.

 

Novadniece, literatūrzinātniece Janīna Kursīte-Pakule apcerēja tēmu “Rainis un Aspazija 21.gadsimta sabiedrības vērtējumā”, jautājot, vai mūsdienu patērētāju sabiedrībai Raiņa un Aspazijas daiļrade ir aktuāla, vai viņu literārie varoņi  mūsu izpratnē vispār ir varoņi.

 

Noslēgumā Līvānu novada literatūras skolotāju metodiskās apvienības vadītāja Sandra Kivleniece analizēja Līvānu novada skolēnu radošo darbu konkursu veltītu Raiņa un Aspazijas gadam.