Kursu sākums 20. aprīlī plkst. 9.00 Limbažu Galvenajā bibliotēkā, Rīgas ielā 9, Limbažos. Nodarbības plānotas stundas garumā.
 
Kursi tiek organizēti Eiropas Komisijas atbalstītā starpnacionālā projektā "Exchange of Methods to Increase ICT Skills for Senior and Underprivileged Learners" jeb "Metožu apmaiņa informācijas un komunikācijas tehnoloģiju prasmju apgūšanā un uzlabošanā gados vecākiem un dažādu iemeslu dēļ sabiedrībā atstumtiem apmācāmajiem" ietvaros.
 
Jāmin, ka Limbažu Galvenā bibliotēka piedalās šajā projektā kā asociētais partneris Viļķenes pagasta bibliotēkai.
 
Pieteikties kursiem iespējams līdz 17. aprīlim pa tālruņiem 64022306, 26416055 vai personīgi Zāles ielā 8 (2. stāvā), Limbažos, Datu apstrādes nodaļā.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Liene Stuce
Limbažu pilsētas domes sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 64023012, 27802523