2010. gada 28. maijā, plkst. 14.00 notiks Latgales Centrālās bibliotēkas filiāles – Pārdaugavas bibliotēkas jauno telpu atvēršanas svētki (Daugavpilī, Komunālā ielā 2)

 

Papildinfo rmācija