Dāvinājumā, kas saņemts sadarbībā ar LU Fondu, A.Razāns savai bijušajai fakultātei iekļāvis 11 dažādas grāmatas viduslaiku vēsturē. Tas ir pirmais gadījums, ievadot LU jubilejas gadu, kad fakultāte saņem dāvanā grāmatas no sava absolventa.

 

A.Razāna studiju gadi saistīti ar LU Vēstures un filozofijas fakultāti, 1993.gadā iegūts maģistra grāds vēstures zinātnē. Viņa tālākais dzīves ceļš aizveda uz Latvijas Republikas Ārlietu ministriju. Studijās un darbā gūtā pieredze realizējusies šā brīža amatā – Latvijas vēstnieks ASV.

 

A.Razāna dāvinājumā iekļautajās grāmatās katrā ir ielīmēta piemiņas zīme ar vēstījumu “Dāvinājums savai fakultātei”, kā arī vēstnieka spiedogs, kas īpaši uzsver vēstnieka piederību gan vēsturnieku saimei, gan LU patriotiem.

Vērtīgajā dāvinājuma klāstā iekļauti vairāki nozīmīgi izdevumi; N.Morton “The Medieval Military Orders”, F.Cardini “The Companion to Medieval Society”, P.Ackroyd “Foundation”, S.Bauer “The History of the Medieval World: From the Conversion of Constantine to the First Crusade”, u.c.

 

Latvijas Universitātes Bibliotēka savā un fakultātes vārdā izsaka lielu pateicību vēstniekam A.Razānam par lielisko informācijas resursu klāsta papildinājumu, kas sniegs atbalstu LU studiju programmu nodrošinājumā un pētniecībā!

 

Par Latvijas Universitāti

 

Latvijas Universitāte dibināta 1919. gadā un ir lielākā un tradīcijām bagātākā augstākās izglītības iestāde Latvijā, kurā studē 15 tūkstoši studentu. Visas vairāk nekā 130 LU īstenotās studiju programmas ir akreditētas. Tās 13 fakultātēs un 21 institūtā strādā mūsu valsts vadošie speciālisti dabas, humanitārajās un sociālajās zinātnēs. Universitātes darbības mērķis ir kļūt par starptautiski atzītu Eiropas un pasaules nozīmes zinātnes universitāti, dodot ieguldījumu Latvijas tautsaimniecībā un sabiedrības ilgtspējīgā attīstībā.