Āzijas zinātniskais institūts (AZI) šajā ceremonijā bija uzaicinājis piedalīties Taibejas misijas Latvijā vadītāju Deividu Vanu (David C.Y.Wang), LNB direktoru Andri Vilku, LU prorektoru, prof. Indriķi Muižnieku un Moderno valodu fakultātes dekānu Dr. Edgaru Ošiņu, kā arī citus interesentus.
 
AZI delegācijas sagatavoto vienošanās dokumentu šā gada 16. martā Taivānā parakstīja Taivānas Nacionālās bibliotēkas ģenerāldirektors Karls Mins Kus (Karl Min Ku). Šī pasākuma ietvaros tika pausta abpusēja vienošanās par zinātnisko publikāciju apmaiņu un abu valstu turpmāko attiecību paplašināšanu zinātniskajā un kultūras apmaiņas jomās.
 
Pasākuma dalībniekiem LU Moderno valodu fakultātē tika prezentēts dāsns Taipejas misijas Latvijā grāmatu ziedojums. Pateicoties šim atbalstam, AZI ir radusies iespēja nozīmīgi paplašināt savu grāmatu fonda krājumu ar literatūru ķīniešu un angļu valodās. Abu pušu pārstāvji savās uzrunās pauda apņēmību arī nākotnē atbalstīt Austrumāzijas studiju centra izveidošanu. LU un LNB veiksmīgo sadarbību dažādos izglītības un pētniecības projektos papildina vienošanās par Austrumāzijas pētniecības centra bibliotēkas izveidi, lai sekmētu kultūras, ekonomisko un politisko sakaru attīstību starp Baltijas valstīm un Austrumāzijas reģionu, kā arī sabiedrības interesi par Austrumāzijas vēsturi, kultūru, valodu un ekonomiku.
 
 
 
Informāciju sagatavoja:
Ilze Egle
Latvijas Nacionālās bibliotēkas sabiedrisko attiecību vadītāja
Tālr.: 67365255, mob. tālr.: 29274845
www.lnb.lv