Lai Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas norise būtu sekmīga, šodien uz koordinācijas pasākumu Rīgā sabrauca Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas koordinatori no visiem Latvijas novadiem. 40 bibliotēku darbinieces uzņēmušās koordinēt 440 sava rajona bibliotēku dalību desmitajā Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļā Latvijā.
 
Šīgada Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas tēma "Sieviete Ziemeļvalstīs". Uzmanības centrā būs divu ievērojamu Ziemeļvalstu rakstnieču daiļrade — zviedru rakstnieces Astrīdas Lindgrēnes "Pepija Garzeķe" un "Ronja— laupītāja meita" tiks lasītā bērnu auditorijai un norvēģu rakstnieces Sigrīdas Undsetes romāna "Kristīne Lavransa meita" fragmentus lasīs pieaugušie lasītāji.
 
Ziemeļu Ministru padomes biroja Latvijā informācijas centra padomniece Ieva Hermansone ir Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas galvenā koordinatore, kas sadarbībā ar biedrību "Norden" nodrošina Latvijas bibliotēkas ar Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas informatīvajiem materiāliem – pastkartēm, plakātiem un ideju katalogu.
 
Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas pasākumi gan Latvijā, gan pārējās Baltijas valstīs katru rudeni norisinās jau kopš 1998. gada. To galvenā ideja ir apzināt Ziemeļvalstu kultūru un literatūru, un, iesaistot pasākumos arī Baltijas valstis, veicināt kultūras apmaiņu Ziemeļu un Baltijas reģionā.
 
Tuvāka informācija par pasākumu:
Ieva Hermansone
tālr.: 7820088, e-pasts: ieva@norden.lv
Ziemeļu Ministru padomes birojs
Marijas 13/3
Rīga, LV 1666
Tel. +371 7820089
www.norden.lv