Konferences otrajā daļā – plkst. 15.00 jau septīto reizi tiks pasniegta Voldemāra Caunes balva “Gada bibliotekārs darbā ar bērniem un jauniešiem”.

Kurzemes bibliotekāru konference ir bibliotekārā darba speciālistu svarīgs un nozīmīgs gada notikums. Konferences galvenais mērķis ir atgādināt bibliotēkas un grāmatas svarīgo lomu publiskajā telpā, akcentēt bibliotēku attīstības prioritātes un ielūkoties nākotnes skatījumā. Bibliotēkas ir lepnas ar savu vēsturisko mantojumu un ar cilvēkiem, kuri palīdz padarīt šīs vērtības pieejamas apkārtējiem. Tādēļ joprojām ir aktuāli uzsvērt mūsdienīgās bibliotēkas pamatuzdevumu – nodrošināt pieeju kvalitatīvai un visaptverošai informācijai, aktīvi piedalīties zināšanu un informācijas sabiedrības veidošanā.

Konferenci atklās Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas direktore Ilga Erba.
Ar lasījumiem konferencē piedalīsies Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības institūta direktors Andris Eglājs “Bibliotēku attīstības prioritātes 2014. un turpmākajos gados”, Latvijas Bibliotekāru biedrības priekšsēdētāja, Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centra vadītāja Silvija Tretjakova “IFLA 79.ģenerālkonference Singapūrā “Nākotnes bibliotēkas: bezgalīgas iespējas””, dr.sc.soc Dagmāra Beitnere “Latvietība un pašapziņa” un Liepājas Universitātes Kurzemes Humanitārā institūta direktors, dr.philol. Edgars Lāms “Aktualitātes Kurzemes literatūras arēnā”.

 

Konferences otrajā daļā jau septīto reizi tiks pasniegta Voldemāra Caunes balva “Gada bibliotekārs darbā ar bērniem un jauniešiem”. To piešķir reizi gadā bibliotekāriem, kuri vispārliecinošāk, aktīvāk un sekmīgāk veicina jaunās paaudzes iesaistīšanu bibliotēku pakalpojumu izmantošanā, motivējot bērnus un jauniešus vairāk lasīt, mācīties un attīstīt savas radošās spējas. Šo balvu 2007. gadā nodibināja Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka, atzīmējot Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas 230. gadskārtu un bērnu bibliotēkas 60. gadskārtu, un godinot Voldemāra Caunes ieguldījumu tās dibināšanā.

Konferencē piedalīsies bibliotekāri no Kurzemes – Liepājas, Kuldīgas, Saldus, Talsiem un Ventspils pilsētas un novadiem. Vienlaicīgi konference klātesošajiem piedāvās iespēju dibināt jaunus kontaktus, veicinās interesantu, radošu ideju īstenošanu dzīvē, aktualizēs un popularizēs bibliotēkas nozīmi publiskajā telpā, daudz tā būs atkalredzēšanās prieks.

 

 

Voldemāra Caunes balva “Gada bibliotekārs darbā ar bērniem un jauniešiem”

 

Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka no 2007. gada izsludina konkursu Voldemāra Caunes balvai “Gada bibliotekārs darbā ar bērniem un jauniešiem”, kuru piešķir reizi gadā bibliotekāriem, kuri vispārliecinošāk, aktīvāk un sekmīgāk veicina jaunās paaudzes iesaistīšanu bibliotēku pakalpojumu izmantošanā, motivējot bērnus un jauniešus vairāk lasīt, mācīties un attīstīt savas radošās spējas.

Voldemārs Caune, bibliotekārs, bibliogrāfs un žurnālists, no 1919. gada līdz 1923. gadam strādāja par pārzini Liepājas pilsētas bibliotēkā, kur 1919. gada 16. decembrī atklāja pirmo bērnu literatūras nodaļu. 1947. gadā, paplašinot pilsētas 1. bibliotēkas bērnu nodaļu, tika izveidota Liepājas 1. bērnu bibliotēka.

2007. gadā, atzīmējot Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas 230. gadskārtu un godinot Voldemāra Caunes ieguldījumu bērnu bibliotekārajā apkalpošanā, Liepājas CZB nodibināja ikgadēju balvu bibliotekāriem darbā ar bērniem.

V.Caunes balvu līdz šim saņēmuši:

 

2007. – Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas filiāles – bērnu bibliotēkas „Vecliepājas Rūķis” kolektīvs;

2008. – Tatjana Rjazanova, Aizkraukles pilsētas bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas galvenā bibliotekāre; Ilze Marga, Rīgas Centrālās bibliotēkas grāmatu izsniegšanas punkta vadītāja Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā;

2009. – Vilhelmīne Jakimova, Preiļu galvenās bibliotēkas Bērnu nodaļas vadītāja; Gunta Grandāne, Pļaviņu novada bērnu bibliotēkas vadītāja;

2010. – Ieva Račika, Alūksnes pilsētas bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas bibliotekāre; Anita Markoviča, Gulbenes novada Līgo pagasta bibliotēkas vadītāja;

2011. – Ilga Kaupuža, Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļas galvenā bibliotekāre; Mirdza Kraskure, Grobiņas novada Grobiņas pilsētas bibliotēkas bērnu nodaļas bibliotekāre;

2012. – Anita Tuleiko, Aizputes novada Cīravas pagasta bibliotēkas vadītāja; Līga Bujane, Valmieras bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļas galvenā   bibliotekāre.