Kurzemes bibliotekāru konference ir izvērtusies par ikgadēju notikumu un šogad tā notiks trešo reizi. Konferences galvenais mērķis ir atgādināt par bibliotēkas un grāmatas svarīgo lomu publiskajā telpā, atgādināt par to, ka mūsdienīgas bibliotēkas galvenais uzdevums ir nodrošināt pieeju kvalitatīvai un visaptverošai informācijai, aktīvi piedalīties zināšanu un informācijas sabiedrības veidošanā.

Konferencē ar lasījumiem piedalīsies Dr.philol.prof. Viesturs Zanders “Liepājnieki latviešu grāmatniecības ceļos”, Dr.philol.prof. Edgars Lāms “Identitātes aspekti Ērika Kūļa daiļradē” un doktora grāda kandidāte socioloģijā, New School for Research Ņujorkā Maija Spuriņa ar lekciju “Nākotnes bibliotēka kultūrsocioloģiskā skatījumā”.

Konferences otrajā daļā jau ceturto reizi tiks pasniegta Voldemāra Caunes balva “Gada bibliotekārs darbā ar bērniem un jauniešiem”. Tā tiek piešķirta reizi gadā bibliotekāriem, kuri vispārliecinošāk, aktīvāk un sekmīgāk veicina jaunās paaudzes iesaistīšanu bibliotēku pakalpojumu izmantošanā, motivējot bērnus un jauniešus vairāk lasīt, mācīties un attīstīt savas radošās spējas. Šo balvu 2007. gadā nodibināja Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka, atzīmējot Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas 230. gadskārtu un bērnu bibliotēkas 60. gadskārtu, un godinot Voldemāra Caunes ieguldījumu tās dibināšanā.

Konferencē piedalīsies bibliotekāri no Liepājas novadiem, Kuldīgas, Saldus, Tukuma un Ventspils. Vienlaicīgi konference klātesošajiem piedāvās iespēju dibināt jaunus kontaktus, veicinās interesantu, radošu ideju īstenošanu dzīvē, aktualizēs un popularizēs bibliotēkas nozīmi publiskajā telpā.