Konkursā pētījuma "Latvijas publiskās bibliotēkas un internets: tehnoloģijas, pakalpojumi un ietekme uz sabiedrību" veikšanai KIS bija saņēmušas piecu pretendentu piedāvājumus, no kuriem "Socioloģisko pētījumu institūta" piedāvājums atzīts par saimnieciski izdevīgāko.
 
KIS kā sākotnēji novērtēto paredzamo līgumcenu IUB norādījušas 92 755 latus.
 
Pretendenta piedāvātā kopējā līgumcena bez 21% pievienotās vērtības nodokļa ir 30 500 lati.
 
 
Danute Tomsone LETA
Copyright © LETA