Šī gada 27. janvārī, lasīšanas ekspertiem tika dota vēl viena iespēja izvērtēt “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija – 2017” kolekcijas grāmatas, noslēguma pasākumā “Mēs to paveicām, jā, paveicām!”.  Šogad lasīšanas veicināšanas programmā iesaistījās 150 eksperti, pirmsskolas un sākumskolas vecuma grupu pārstāvēja 75 bērni, pusaudži un jaunieši bija 48, savukārt vecāki, kuri lasīja, programmā bija 27.

 

Šī gada mūsu bibliotēkas moto: Krustu šķērsu lasījām, kopā prātus savijām, veiksmīgi sasaucās ar pīšanas tradīciju, kas saglabājusies no senatnes līdz mūsdienām. Visa pasākuma garumā mēs kopīgi veidojām savu bibliotēkas pīni, kas simbolizēja pagātni, tagadni un nākotni. Pīnē pasākuma apmeklētājiem bija iespēja “iepīt” gudrību, pieredzi, emocijas, savus pārdzīvojumus un iespaidus, piedaloties šajā lasīšanas piedzīvojumā.

 

Šogad, Latvijas simtgades gadā, mēs īpaši pateicāmies bibliotēkas lasošajām ģimenēm par lasīšanas tradīciju stiprināšanu ģimenēs un aktīvu piedalīšanos lasītveicināšanas programmā “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”: Snetkovu ģimenei, Vaivaru ģimenei, Sarmuļu ģimenei, Vingru/Tjapko ģimenei, Folkmaņu ģimenei, Fekļistovu ģimenei, Kuļšu/Janovsku ģimenei, Jevsejevu ģimenei, Vitkovu ģimenei, Čepuļonoku ģimenei, Leitānu ģimenei.

 

Bērnu bibliotēkas “Zīlīte” darbinieki saka paldies visiem, kuri kopā ar mums veic šo nozīmīgo darbu lasīšanas veicināšanā!

 

Vairāk par lasītveicināšanas programmu  

Daugavpils ziņu portālā Dautkom televīzijas video sižetā: 

https://www.daugavpils.lv/lv/47/read/17292#.Wml9Sfkd9_8.facebook