Kopumā kolekcijā ievietotas 395 vēstules. Katras vēstules oriģināls saistīts ar transkribēto (daļai vēstuļu arī tulkoto), pētnieku komentēto un LNB darbinieku, kā arī LU studentu anotēto vēstules tekstu. Pieaugot publicēto vēstuļu apjomam, pilnvērtīgi izmantojams kolekcijas Laika joslas rīks, kas nodrošina ar dzejnieku darbību saistīto personu, vietu un darbu atlasi no 1894. līdz 1929. gadam, kā arī atlasīto datu vizualizāciju, izmantojot saites un datu tīklojuma pogas.

Līdzās vēstulēm kolekcijā “Rainis un Aspazija” publicēti arī dzejnieku darbu pirmizdevumi un to mūsdienīgas anotācijas, fotogrāfijas, plakāti, audio, video un citi materiāli.

Projektu “Latvijas atmiņas institūciju dati digitālajā telpā: vienojot kultūras mantojumu” (projekta Nr. lzp-2019/1-0365) Fundamentālo un lietišķo pētījumu programmas ietvaros finansē Latvijas Zinātnes padome.

Papildinformācija:

“Raiņa un Aspazijas savstarpējā sarakste aptver 35 gadus abu dzejnieku radošajā mūžā. To veido 2499 vēstules latviešu, krievu un vācu valodā: 1154 Aspazijas vēstules Rainim un 1345 Raiņa vēstules Aspazijai. Šī divu pasaules mēroga radošu personību sarakste ir neaizstājams un nepārvērtējams avots Latvijas kultūras un vēstures kontekstā un pētnieciskajā perspektīvā.” Avots: http://www.atmina.unesco.lv/page/34

2020. gada oktobrī Memoriālo muzeju apvienības tīmekļvietnē tika publicēta jauna Raiņa un Aspazijas vēstuļu kopa, kas aptver 118 vēstules un atklātnes no emigrācijas sākumposma – 1906. gada septembra līdz 1911. gada nogalei, kad dzejnieki uzturējās Šveicē. Vēstules publicēšanai, kā arī komentārus un publikācijai pievienotos rādītājus sagatavojusi Dr.h.c.philol. Gundega Grīnuma (redaktori Jānis Zālītis un Rita Meinerte).
“Visas, arī iepriekš jau publicētās, abu dzejnieku vēstules interesentiem tiek piedāvātas jaunos, precizētos atšifrējumos, kuros novērstas salasījumu kļūdas un tekstoloģiskas nekonsekvences. Vēstulēm pievienotas izvērstas tekstoloģiskās pases, padziļināti, mūsdienu realitātei tuvināti komentāri”. Avots: http://memorialiemuzeji.lv/category/raina-un-aspazijas-savstarpeja-sarakste/

 

Informāciju sagatavoja:
Anita Goldberga
Latvijas Nacionālās bibliotēkas
Bibliogrāfijas institūta direktore