Domājot par muzeju nozares virzību Latvijā, MVP pēdējā konferencē īpašu uzmanību veltīja muzeju dzīves procesiem, kas vērojami gan kaimiņvalstīs Igaunijā un Lietuvā, gan globālajām tendencēm, ko konferencē raksturoja Elizabete Olafsone (Zviedrija), Starptautiskās Muzeju padomes (ICOM) pārstāve. Gan pirms konferences, aptaujājot muzeju vadošos speciālistus, gan konferences laikā uzmanības centrā izvirzījās jautājums par mūsdienīga muzeja misiju un tā uzdevumiem; par profesionāli apzināta līdzsvara nepieciešamību starp plašai auditorijai domātām akcijā un atrakcijām un  muzeju kā izglītojošu institūciju, kas domā par sagatavotiem, motivētiem apmeklētājiem.
 
Taču, lai saruna par muzeju attīstības iecerēm saistītu ne tikai muzejniekus, bet arī sabiedrību kopumā, konferences noslēgumā MVP organizēja paneļdiskusiju. To vadīja laikraksta "Kultūras Forums" galvenā redaktore, mākslas zinātniece Inga Šteimane. Diskusijā piedalījās Latvijas Muzeju padomes priekšsēdētājs, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja direktors Arnis Radiņš, Tukuma muzeja direktore Agrita Ozola, Kultūras ministrijas Stratēģijas departamenta direktora vietniece Una Sedleniece, Franču liceja vēstures skolotāja, Latvijas vēstures skolotāju asociācijas vadītāja Aija Kļaviņa, tūrisma uzņēmuma "TheMiceCream" līdzīpašnieks un līdzdirektors Rihards Bērugs un rakstnieks Pauls Bankovskis.
 
Rezumējot dalībnieku viedokļus, diskusijas vadītāja izvirzīja jautājumu: "Kā noteikt muzeja "vecmodīgumu", neapdraudot profesionālos kritērijus? Kādas varētu būt (efektīvākās) metodes, ar kurām pamanīt pagātnes sociālā pieprasījuma "uzslāņojumu" šodienas profesionālajam darbam?"
 
Ieskatam daži citāti no diskusijas:
 
  • "Stils profesionālismam nevar kaitēt." – A. Radiņš
  • "Kāpēc gan muzejs nevarētu veidot ekspozīciju, no kuras pēkšņi izkāpj koķeta dāma vai – rīkot vakariņas sveču gaismā?" – R. Bērugs
  • "Lai kaut ko muzejā gūtu, apmeklētājam ir jāpiepūlas.” – P. Bankovskis
  • "Mūsdienu mediju telpas konkurencē skola muzejus uzskata par sabiedrotajiem, kas palīdz bērniem atšķirt graudus no pelavām." – A. Kļaviņa
  • "Muzeja tradicionālā vērtība ir veicināt kultūras procesu nepārtrauktību." – A. Ozola
  • "Mūsdienu muzejs nevar būt neorientēts uz sabiedrību." – U. Sedleniece
Vairāk par diskusijā gūtajiem secinājumiem un citiem Muzeju likuma desmitgadei veltītajiem pasākumiem: www.mvp.gov.lv.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Astra Spalvēna
Muzeju valsts pārvaldes sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67503870