Mācību platformas prezentācija notiks 15. jūnijā plkst. 15.30 tiešraidē no Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) un būs skatāma Start(IT), Izglītības un zinātnes ministrijas un LNB Facebook lapās.

Pasākuma laikā Khan Academy latviešu valodas vēstnieka Pāvila Jurjāna vadībā uzzināsi, kas ir Khan Academy, kādas iespējas mācību platforma sniedz un kā to ir iespējams pielietot mācību procesā. Praktiski aritmētikas kursu palīdzēs iepazīt pasākuma viesi – Latvijas Universitātes profesors Vjačeslavs Kaščejevs un Kārlis Andersons, Pārdaugavas Montesori sākumskolas direktors. Uzzināsi arī citu pedagogu viedokli par platformas pielietošanu mācību procesā, kā arī par “IT Izglītības fonda” organizētajām mācībām šī gada augustā.

Pasākuma ietvaros notiks arī svinīga sadarbības memoranda parakstīšana starp “IT Izglītības fondu”, Saeimas Informācijas tehnoloģiju un inovatīvas uzņēmējdarbības apakškomisiju un Izglītības un zinātnes ministriju par STEM (science, technology, engineering, mathematics) jomas veicināšanu izglītībā.

Khan Academy kopš 2008. gada ir pasaulē plaši pielietots pašvadītas mācīšanās rīks, kura saturu izstrādājuši augsta līmeņa IT tehnoloģiju un izglītības jomas speciālisti. Tajā ir pieejams mācību saturs sākot no pirmsskolas līdz 12. klasei tādos mācību priekšmetos kā matemātika, programmēšana, fizika, ķīmija, bioloģija, ekonomika, vēsture un māksla. Tos mācās izmantojot dažādus vingrinājumus, video, viktorīnas un testus. Khan Academy var pielietot kā rīku jaunas mācību vielas apguvei, vai arī atsvaidzinot atmiņu par jau apgūto. Tajā bezmaksas var reģistrēties gan skolēni, gan skolotāji, gan vecāki. Khan Academy veidotājs Salman Khan tic, ka visi skolēni var būt izcilnieki. Šis rīks var būt lielisks palīgs pedagogiem ikdienas darbā, ļaujot novērtēt savu skolēnu zināšanas, redzēt progresu, veidot individualizētus mācību plānus, strādāt ar kreatīviem mācību materiāliem, sasaistot praksi ar teoriju.

Projektu īsteno: “IT Izglītības fonds”.
Projektu un pasākumu atbalsta: Accenture Latvia, Saeimas Informācijas tehnoloģiju un inovatīvas uzņēmējdarbības apakškomisija, Izglītības un zinātnes ministrija un Latvijas Nacionālā bibliotēka.

 

Papildu informācija:
Zinta Zālīte-Supe
IT Izglītības fonds
Tālr.:+371 26154140
E-pasts: zinta.zalitesupe@startit.lv