Jaunā gadagrāmatā ir papildināta ar jaunām sadaļām. Sadaļā “Viedokļos ieklausoties” apkopotas intervijas ar vadošiem nozares speciālistiem. Šajās intervijās atspoguļota bibliotēkas vieta un loma šodienas sabiedrībā, kā arī attīstības perspektīvas problēmu iespējamā risinājuma kontekstā.

Jauna sadaļa grāmatā ir “Bibliotēku pārvērtības”, kurā publicētie raksti atklāj divu filiāļu telpu atjaunošanas un pārveides īpatnības un to pievienošanos skaistāko un modernāko bibliotēku pulkam.

Mūsu bibliotēku vēstures lappuses ir papildinājis izsmeļošs pētījums par literātu, publicistu un bibliotekāru Jūliju Teodoru Krūmiņu.

Plašā sadaļa “Pašu mājās” atspoguļo aizvadītā gada interesantāko pieredzi – darbu ar skolu bibliotēkām, vairāku projektu veiksmīgu realizāciju, uzziņu un informācijas darbu un daudz ko citu.

Tradicionālā sadaļa “Sarunas gada garumā” apkopo intervijas ar RCB bibliotekāriem, atklājot viņu pārdomas par darba un personiskās dzīves pieredzi.

Mazliet jautrības gadagrāmatas nopietnajā stilā sniegs sadaļa “Domādams neizdomāsi”.

Izdevumu tradicionāli noslēdz svarīgāko notikumu hronika un bibliogrāfiskais saraksts – publikācijas par Rīgas Centrālo bibliotēku. Grāmata ir bagātīgi ilustrēta.

Gadagrāmata gaida savu lasītāju – gan profesionāļus un studentus, gan ikvienu, kam interesē mūsdienu publiskā bibliotēka.

 

Informāciju sagatavoja:
Daina Ģeibaka
Rīgas Centrālās bibliotēkas
Projektu un sabiedrisko attiecību nodaļas sabiedrisko attiecību vadītāja
Tālr.: 67037443