Rotaļlietu centra – bibliotēkas ideju, kas darbojas pēc t.s. TOY metodes – apvienojot spēlēšanās prieku kopā vecākiem un bērniem (tulkojumā no angļu vārdu abreviatūras TOY – together old and young) , Latvijā ieviesa Izglītības iniciatīvu centrs, piedaloties projektā kopā vēl ar astoņām valstīm – Nīderlandi, Slovēniju, Horvātiju, Slovākiju, Ungāriju, Itāliju, Īriju un Turciju. Centri piedāvā iespēju ne tikai rotaļāties, izglītoties uz vietas, bet arī iespēju uz laiku līdz divām nedēļām aizņemties spēli vai rotaļlietu, lai kopīgi rotaļātos ar to mājās, kas ir būtiski mazu bērnu vecākiem, jo šajā vecuma grupā mazuļi ātri zaudē uzmanību par jau ierastām rotaļlietām. Savukārt ģimenēm, kuru finansiālā rocība neatļauj iegādāties jaunas spēles vai grāmatas, šī ir iespēja nodrošināt saviem bērniem iespēju rotaļāties un izglītoties ar bibliotēkas piedāvātajiem materiāliem.

Trīs gadu laikā abi TOY centri – bibliotēkas jau ieguvuši krietnu patstāvīgo apmeklētāju skaitu, kopā tos regulāri apmeklē 146 ģimenes jeb 271 bērnu, šie apmeklētāji arī aizņemas spēles uz mājām. Bibliotēku piedāvātais bagātīgais spēļu un rotaļlietu piedāvājums jau tuvojas septiņiem simtiem, kas nozīmē, ka izglītojošās aktivitātes tiek nodrošinātas jebkura vecuma bērniem. Turklāt laikā, kad ir iespēja tikties klātienē, tiek organizēti arī pasākumi un aktivitātes, kurās piedalās gan bērni, gan viņu tuvinieki, piemēram, kopīgas radošas darbnīcas, svētku svinēšana, Tēvu dienas svinības utml. Šīs aktivitātes trīs darbības gadu laikā apmeklējuši vairāk kā 2200 dalībnieki.

Pirmais centrs, kas tika atvērts Jelgavā 2018. gada sākumā, pievērsās sociālās iekļaušanas iespējām, veidojot jēgpilnu un savstarpējā uzticībā balstītu mijiedarbību starp maziem bērniem un viņu ģimenēm no dažādām etniskām grupām, skaitā vietējiem romu tautības bērniem. Rotaļlietu bibliotēka ir droša vide, kur veidot šo sadarbību un mijiedarbību. Bibliotēka ir atvērta jebkuram bērnam un viņa ģimenes locekļiem, turklāt pieejams pilnīgi bez maksas.

“Mēs redzam, ka šis projekts šajos trīs gados ir ļoti daudz devis mūsu pilsētas ģimenēm – tā ir fantastiska iespēja ikvienam bērnam, jo rotaļlietu bibliotēka un tās pedagoģes Dana un Ināra iedvesmo bērnus. Viņi tiek radināti lasīt grāmatas jau pirmsskolas vecumā, bērni iemācās sadarboties, viņiem rodas vēlme un motivācija izzināt daudz vairāk un aktīvāk. Turklāt rotaļu bibliotēka “Ringla” spēj nodrošināt individuālu pieeju jebkura vecuma bērniem no pašiem mazākajiem līdz pat skolēniem, neskatoties uz viņu sociālo stāvokli vai etnisko piederību. Bibliotēkas apmeklētāji iegūst no šīs etniskās bagātības, te bērni sarunājas pat vairākās valodās, apgūst svešvalodas rotaļājoties ar citiem. Līdz ar šādu kopīgu darbošanos sabiedrībā mazinās aizspriedumi un šīs ģimenes kļūst iekļaujošākas, pieņemot dažādību, atšķirīgo,” pieredzē dalās Ilga Antuža, Jelgavas Sabiedrības integrācijas pārvaldes vadītāja. “Un “Ringlas” pedagoģes Dana un Ināra ir iedvesmas avots ikvienai ģimenei, ka viss ir iespējams, ja ir vēlme izglītoties un dot citiem savu pieredzi!”, turpina I. Antuža.

TOY rotaļu centra – bibliotēkas ideja uzrunāja arī Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldi, kura izveidoja šādu centru 2019. gada izskaņā Grīvas mikrorajonā, kas atrodas otrā pusei Daugavai, attālāk no pilsētas centra bagātīgā aktivitāšu piedāvājuma. Jau pēc gada darba, lai arī daļa darba norisinājusies arī attālināti, palīdzot bērniem mācībās, rotaļāties, kā arī organizējot pasākumus tiešsaistē, centrs savu darbību attaisnojis.
“Mēs uzskatām, ka ar šī centra atvēršanu esam devuši it kā jaunu elpu Daugavpils Raiņa 6. vidusskolai, jo apvienojām šo centru ar skolas bibliotēku. Iespēju aktīvi izmanto daudzas ģimenes, kurām tagad tuvu dzīvesvietai ir šādas bērniem saistošas nodarbes. Rotaļlietu bibliotēkā viesojas ne tikai bērni, bet arī vecāki un vecvecāki, interesanti, ka visiem ir interesanti, katrs atrod savu spēli vai izklaidi. Draudzības un savstarpējā saikne rodas ne tikai starp bērniem, bet arī starp pieaugušajiem, kas vēlāk mudina tikties un draudzēties arī ārpus bibliotēkas apmeklējuma,” pieredzē dalās Marina Isupova, Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja.

TOY rotaļlietu centri – bibliotēkas ir neformālas izglītības iniciatīva, kas palīdz bērniem labāk sagatavoties skolai, kā arī motivē viņus mācīties, sadarboties un izzināt pasauli caur rotaļāšanos.

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Projekta sadarbības partneris un līdzfinansētājs – Jelgavas pilsētas dome un Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde, bet to īsteno Izglītības iniciatīvu centrs (IIC), kas jau vairāk nekā 18 gadus aktīvi darbojas visā Latvijā, piedāvājot plaša spektra izglītojošus pasākumus dažādām mērķauditorijām.

 

Papildu informācijai:
Kristīne Liepiņa
Projekta vadītāja
Tālr.: 29164099
E-pasts: iic.kristine@gmail.com
https://iic.lv/
https://www.facebook.com/Izglitibasiniciativucentrs
https://www.facebook.com/groups/238558866690319