Portāla Skolas.lv mācību materiālu krātuve paredzēta visiem Latvijas skolotājiem un skolēniem (atbilstoši piekļuves tiesībām). Tajā iespējams meklēt, izvēlēties un ievietot mācību uzdevumus un mācību līdzekļus, kurus vēlāk ērti izmantot mācību procesā. Te ir gan testa uzdevumi, gan pārbaužu darbi, gan digitalizētas mācību grāmatas u.c.

 

Šobrīd mācību materiālu krātuvei un citiem e-pakalpojumiem portālā Skolas.lv ir ierobežota pieeja (jaunā versija darbojas testa režīmā), bet no marta sākuma ikviens autorizētais lietotājs varēs izmantot visus resursus, kopā vairāk nekā 20 e-pakalpojumus. Publiskā sadaļa jau tagad pieejama ikvienam interesentam.

 

Mācību materiālu krātuvi jau novērtējuši Džūkstes pamatskolas pedagogi – šī skola ir viena no tām, kas piedalās pilotprojektā, praktiski izmēģinot informācijas vietnes Skolas.lv visas sniegtās iespējas. “Esam izpētījuši mācību līdzekļu krātuvi un arī elektronisko mācību līdzekļu veidošanas rīku, bet, tā kā apjoms ir liels un iespēju – daudz, esam tikai pašā ceļa sākumā. Tomēr noteikti varu pateikt, ka tiem pedagogiem, kas “draudzējas” ar datoru, šāda un cita veida elektroniskie resursi būtiski atvieglo dzīvi, īpaši tad, ja viss ir vienkopus,” saka Džūkstes pamatskolas mācību pārzine Vaira Silta-Zīriņa.

 

Mācību materiālu katalogā apkopoti digitāli mācību materiāli, kas tapuši citu projektu ietvaros, piemēram, “Dabaszinātņu un matemātikas projektā”, kā arī vērtīgākie LIIS materiāli un VIAA projekta “Inovāciju īstenošana izglītībā” jaunie mācību materiāli. Publicēti arī materiāli, kuri pedagogiem un skolēniem līdz šim nebija pieejami. Katalogs veidots tā, lai ar to būtu maksimāli ērti un vienkārši strādāt: mācību materiāli sagrupēti pēc mācību priekšmetiem, klašu grupām, to veidiem un valodām. Pieejama arī meklēšanas sistēma.

 

Mācību līdzekļu katalogs nepārtraukti tiek papildināts, turklāt arī pašiem pedagogiem ir iespējams veidot savus mācību līdzekļus. Jāpiebilst, ka portālā Skolas.lv līdztekus citiem e-pakalpojumiem pieejams arī mācību līdzekļu veidošanas rīks, kas ļauj veidot mācību materiālus (pašpārbaudes un testa uzdevumus), kurus var realizēt gan kā automātiski parbaudāmus elektroniskos uzdevumus, gan izdrukājamos materiālus, gan lietot interneta vidē pašpārbaudei.

 

Sīkāk par mācību materiāliem: https://www.skolas.lv/info/Lapas/macibu-materiali.aspx

 

Turpat visiem interesentiem jau šobrīd pieejams arī saraksts, kurā uzskaitīti reģistrētiem lietotājiem pieejamie mācību līdzekļi.

 

Jau ziņots, ka šī gada 12.decembrī darboties sākusi informācijas vietnes Skolas.lv jaunā versija (projekta attīstības 2. kārta), ko īsteno Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija. Tas ir šobrīd visplašāko e-pakalpojumu portāls izglītības nozarē. Skolas.lv jaunā versija paredzēta kā vienota virtuālā mācību un informācijas vide ar visplašāko informāciju visā, kas saistīts ar izglītības jomu, būtiski atvieglojot darbu skolotājiem un skolu administrācijām, padarot mācību procesu skolēniem

interesantāku un jūtami samazinot daudzas izmaksu pozīcijas.