Abonementā

     “Bišu produkti – tavai veselībai un skaistumam”

     “Ko liksim klētī un pagrabā?”

 

Lasītavā

       “Apei – 87. dzimšanas diena”

       “Profesijas izvēle – tavs uzdevums mūžam”

 

Bērnu literatūras nodaļā

        “1. septembris – Zinību diena!”

        “Kad ārā līst…”