KURSĪŠU BIBLIOTĒKĀ-INFORMĀCIJAS CENTRĀ

No 6.11. līdz 30.11.2016.

Izstāde „Rozentāls manā pagastā — Indra Roberta un Krista Tumova”

 

Izstāde un pasākums notiek Saldus pilsētas bibliotēkas organizētā novadpētniecības konkursa Saldus un Brocēnu novadu bibliotēkām „Rozentāls manā pagastā” ietvaros!