Franču rakstnieks Antuāns de Sent-Ekziperī (1900–1944) darbojās ne tikai literatūras jomā, viņš bija arī pirmklasīgs lidotājs, inženieris un izgudrotājs.
No 1934. līdz 1944. gadam A. Sent-Ekziperī patentējis 14 izgudrojumus par lidojumu drošību. Viņš vēlējās lidotāja darbu padarīt, cik iespējams vienkāršāku un drošāku, tāpēc nemitīgi centās uzlabot pilotēšanas un aeronavigācijas metodes. Viņa idejas bieži inspirēja citus izgudrotājus, tiem palīdzēja. "Mums, zinātniekiem, tāds cilvēks kā Sent-Ekziperī dažreiz spēlē pareģa lomu. Gadās, ka ieslīguši savās idejās, mēs aiz koka neredzam mežu. Ar Sent-Ekziperī viss sakārtojas, kļūst skaidrs. Viņa veseluma uztvere kopā ar iztēli atrod sakarību starp parādībām, kas šķiet svešas un mums pat neienāk prātā. Tas noved pie negaidītiem sasniegumiem mūsu zinātniskajos darbos, dažreiz arī pie izgudrojumiem", – rakstīja Fernands Holveks. Kā izgudrotājs A. Sent-Ekziperī ir maz pazīstams. Vispirms tāpēc,  ka citi viņa talanti dažkārt kavēja, bet vēlāk pat aizēnoja viņa izgudrotāja darbību. A. Sent-Ekziperī intelektuālo interešu loks bija neaptverams, bet zināšanu daudzpusība tuvojās ģenialitātei. Dzejnieks, rakstnieks, lidotājs A. Sent-Ekziperī prata vienādi labi izteikties par bioloģiju, astronomiju, socioloģiju, psiholoģiju, par izgudrotāja radošo darbu un mūziku.
Izstādē  ir apskatāmas A. Sent-Ekziperī grāmatas, izgudrojumu patentu apraksti un  fotogrāfijas.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Zoja Guseva
Latvijas Republikas Patentu valdes
Patentu tehniskās bibliotēkas
Uzziņu un informācijas nodaļas vadošā speciāliste
Tālr.: 67226628