Konkursa mērķis ir atbalstīt projektus, kas veicina pārrobežu sadarbību starp ES valstīm un Rietumbalkānu valstīm, kā arī stiprina kultūras un radošo nozaru konkurētspēju Rietumbalkānu reģionā.

Projektu iesniegšanas termiņš ir 2020. gada 17. marts.

Vairāk par konkursa nosacījumiem var uzzināt ŠEIT.