IZM ar lielu interesi gaida oficiālo Tiesībsarga biroja informāciju saistībā ar mācību grāmatu iegādi un cer, ka nākamajos gados kopīgi ar iesaistītajām institūcijām un partneriem no valsts budžeta izdosies nodrošināt normatīvos paredzēto finansējumu. IZM uzskata, ka skolēni ir pilnībā jānodrošina ar mācību grāmatām, tāpēc arī veicot grozījumus 2008. gada valsts budžetā, IZM panāca un nodrošināja, ka finansējums mācību grāmatām netika samazināts.
 
Saskaņā ar valsts budžetu, 2008. gadā finansējums uz vienu skolēnu un pedagogu mācību līdzekļu iegādei ir 4,12 latu. Pagājušajā gadā tas bija 3,87 latu, bet 2006. gadā – tikai 1,86 latu. Salīdzinājumā ar 2007. gadu, šogad finansējums netika palielināts un vidējā skaitļa pieaugums ir saistīts ar skolēnu skaita samazināšanos. Gatavojot 2008. gada valsts budžeta projektu, IZM prasīja piešķirt 10 latu uz vienu skolēnu un pedagogu jeb aptuveni 3,5 miljonus latu, taču šim mērķim piešķīra 1,028 miljonu latu. Strādājot pie nākamā gada budžeta projekta, IZM mācību literatūras iegādei 2009. gadā ir pieprasījusi 1,9 miljonus latu, lai nodrošinātu normatīvā noteiktos 7 latus uz vienu skolēnu un pedagogu.
 
Mācību grāmatu iegādei skolas finansējumu saņem no valsts budžeta, kā arī no skolas dibinātāja – pašvaldības, tāpēc rodas situācijas, ka piešķirtais finansējuma apjoms grāmatu un periodisko izdevumu iegādei dažādās pašvaldībās ir atšķirīgs. Tomēr IZM akcentē, ka skolas uzdevums ir rūpīgi plānot mācību grāmatu lietojumu.
 
MK noteikumi paredz, ka skolas direktors, gatavojoties jaunajam mācību gadam, ne vēlāk kā 2 nedēļas pirms kārtējā mācību gada beigām apstiprina izglītības programmas īstenošanai izmantojamās mācību literatūras sarakstu turpmākajiem 3 gadiem. Turklāt IZM apkopotie statistikas dati liecina, ka 2007./2008. m.g. dienas skolās uz vienu skolēnu vidēji ir 27 mācību grāmatas. Ņemot vērā iepriekš minēto situācijai, ka skolēnu vecākiem jāiegādājas mācību grāmatas, vajadzētu rasties retos gadījumos. Cits jautājums, ja vecāki bērna ērtībai vēlas iegādāties otru mācību grāmatu komplektu lietošanai mājās.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Izglītības un zinātnes ministrijas Komunikācijas nodaļa
Tālr.: 67047804