Noderīgas vietnes, kur atrast informāciju par tēmu “Pašorganizēšanās prasmes”
Self-organization skills (EN); Навыки самоорганизации (RU)

 

Latviešu valodā

FranklinCovey Latvia (http://franklincovey.lv/) – starptautisks uzņēmums, kas specializējas uzņēmumu kultūras un strādājošo snieguma uzlabošanā. Darbojas vairāk nekā 150 valstīs. Tā sauklis skan “Palīdzam cilvēkiem un organizācijām sasniegt tādus rezultātus, kam nepieciešamas izmaiņas cilvēku uzvedībā. Specializējamies vadītprasmē, efektivitātē, produktivitātē, stratēģiju izstrādē un ieviešanā, uzticībā, pārdošanā un izglītībā.”

Blogā atrodami raksti:

Lai regulāri lasītu rakstus savu prasmju un efektivitātes uzlabošanai, ir iespēja pieteikties jaunumu saņemšanai e-pastā.

Mācību centrs “Cilvēkam” (http://www.cilvekam.lv/) piedāvā komunikācijas, sadarbības, emocionālā intelekta jeb cilvēkprasmju treniņus pedagogiem, skolām, uzņēmumiem un sabiedrībai. Treniņi pieejami klātienē un tiešsaistē versijā inovatīvā mācību platformā “HUMAN”, kurā mācību dalībnieki sev pieejamā brīvā laikā var apgūt metodes par stresa vadību, pašsajūtas un enerģijas regulāciju darbā, komunikāciju, strīdu vadību, radošumu, komandas un pašmotivāciju, empātiju, inovācijām un citām svarīgām prasmēm.

Vietnē pieejams podkāstu apkopojums “Cilvēcības Spēks”: Personīgie stāsti par attīstību.
Stāsta un pieredzē dalās Elita Moiseja, Ansis Jurģis-Stabiņģis, Elīna Biseniece, Jānis Erts, Mārtiņš Martinsons, Mārtiņš Dinsbergs, Laura Sarkanābola, Sanda Krasta, Aldis Kalniņš, Anna Rozīte.

 

Angļu valodā

Bibliotēku kolekciju un tehnisko pakalpojumu asociācija (ALCTS) (http://www.ala.org/alcts/) – daļa no Amerikas bibliotēku asociācijas (ALA). ALCTS ir nacionālā informācijas sniedzēju asociācija, kas darbojas kolekcijās un tehniskajos pakalpojumos: informācijas izguvē, kataloģizācijā, metadatos, kolekciju pārvaldībā, saglabāšanā, elektroniskos un pastāvīgos resursos. ALCTS regulāri organizē vebinārus bibliotēku speciālistiem, kas pēc 6 mēnešiem ir pieejami tīmeklī bez maksas.

Coaching Positive Performance (https://www.coachingpositiveperformance.com/) – stresa un veiktspējas organizācija, kas palīdz citām organizācijām un individuāļiem iemācīties apgūt un izkopt savu potenciālu, kā arī pārvaldīt savu laiku, stresu un sasniegt izvirzītos mērķus. Pamatpiedāvājumā ietilpst apmācības klātienē, taču arī vietnē atrodamajā blogā ir atrodami noderīgi materiāli.

Training magazine (https://trainingmag.com/) – profesionālās pilnveides žurnāls, kas atbalsta apmācību un darbaspēka attīstību kā biznesa rīku. Žurnālā tiek regulāri aplūkoti tādi jautājumi kā vadības un pēctecības plānošana, cilvēkresursu apmācības un attīstības programmas, mācīšanās teorija, darba prasmju novērtēšana un darbaspēka pamatkompetenču sakārtošana. Izdod Lakewood Media Group.

WinningWise – konsultāciju firma, kas palīdz klientiem (vadītājiem, komandām un indivīdiem) izkopt domāšanas veidu un attīstīt spējas. Tās paspārnē tiek izdots žurnāls LeadWise Yournal 

YouTube kanāls LivingOrderSA – padomi, kā plānot laiku.

 

Krievu valodā

Фактор Роста — apmācību centrs (Pēterburga, Krievija), kas nodarbojas ar personāla apmācību, organizē seminārus un individuālos treniņus, piedāvā individuālas konsultācijas. Vietnē pieejami raksti par psiholoģiju, laika plānošanu u.c.

“ПАПА ПОМОГ” (https://papapomog.com/) — tiešsaistes žurnāls uzņēmējiem. Projekta autori Aleksandrs Berežnovs un Eduards Stemboļskis (Stavropole, Krievija) kā mērķi izvirzījuši atbalstīt mazo biznesu, piedāvājot lietišķo informāciju , tostarp rakstus, konsultācijas, intervijas, videoierakstus u.c..

  • Что такое тайм-менеджмент: 7 правил и 5 принципов + помощники по управлению временем: программы, приложения, книги, курсы и тренинги

“ПСИ-ФАКТОР” — viena no populārākajām Krievijas interneta vietnēm, kurā apkopoti materiāli par psiholoģijas zinātni un praksi (https://psyfactor.org/lib/time-management-2.htm). Vietne pastāv kopš 2001. gada un tajā var pieteikties konsultācijām, tiešsaistes semināriem un kursiem, kā arī iepazīties ar rakstiem par psiholoģiju.

 

Informāciju sagatavoja:

Elita Vīksna
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Bibliotēku attīstības centrs
E-pasts: elita.viksna@lnb.lv