Projekts aizsākās pagājuša gada augustā, kad uzrunājām gan Gulbenes novada pagastu bibliotēkas ar lūgumu pārskatīt savus novadpētniecības krājumus, gan iedzīvotājus – atrast savus vecos albūmus un dalīties ar atmiņām.

Projekta mērķis ir vākt, saglabāt, digitalizēt un radīt plašāku pieejamību pēckara, padomju laika liecībām – fotogrāfijām, diapozitīviem, atmiņu stāstiem. Ieskanētas ir 583 fotogrāfijas un uz šo brīdi novadpētniecības datu bāzē aprakstītas 293. Fotogrāfijas atklāj fantastiski vizuālu un saturisku tā laika raksturojumu. Pagastos bijusi aktīva kultūras dzīve – spēlēts teātris, dziedāts, atklāti kultūras nami, bijušas arī literārās tiesas. Nopietni tika ievērotas tā laika tradīcijas: bērnības, pilngadības svētki, sabiedriskās kāzas, tika rīkoti kino vakari, tikšanās pēcpusdienas un citi pasākumi. Fotogrāfijas aplūkojamas digitālajā kolekcijā un e-izstādēs Gulbenes novada bibliotēkas mājas lapā www.gulbenesbiblioteka.lv sadaļā Novads un E-resursi.

Šobrīd norit darbs pie atmiņu stāstu vākšanas un apstrādes, kas vēl vairāk raksturotu pēckara un padomju laika posmu, tāpēc novada iedzīvotāji tiek aicināti dalīties mutiski vai rakstiski ar saviem atmiņu stāstiem, kas dotu iespēju saglabāt informāciju par vēsturi un kultūru nākamajām paaudzēm.