Aplūkojamās tēmas: Kā īstenot biznesa ideju? Kā atrisināt finansiālās problēmas uzņēmuma dibināšanas sākumposmā? Kam lūgt padomu un palīdzību? Kur konsultēties?
 
Seminārā piedalīsies Aiva Vīksna, Lietišķās informācijas dienesta direktore, biedrības "Līdere" valdes priekšsēdētāja.
 
Semināra darba kārtība:
12.00-13.15 Biznesa uzsākšana un pirmās grūtības (uzņēmējdarbības gars, ideju testēšana, biznesa plāns, mentorings Latvijā, tā būtība un nozīme)
13.15-13.45 Mentoringa labās prakses piemēri
13.45-14.00 Kafijas pauze
14.00-14.30 Finansējuma piesaiste uzņēmējdarbībā (biznesa eņģeļi, investori)
14.30-14.50 Lietišķās informācijas dienesta izdevumi un pakalpojumi (būs iespēja iegādāties LID grāmatas)
14.50-15.00 Diskusija, noslēgums.
 
Dalība seminārā – bez maksas.
 
Tuvāka informācija un obligāta pieteikšanās: 4471335; 29491582 vai Gulbenes bibliotēkā O. Kalpaka 60A Informācijas centrā.
 
Semināru atbalsta Eiropas Komisija, Lietišķās informācijas dienests un Gulbenes pilsētas dome. Semināru organizē Eiropas Komisijas informācijas punkts EUROPE DIRECT Gulbenē
 
 
Informāciju sagatavoja:
Santa Kundrate
Gulbenes pilsētas domes speciāliste ārējo sakaru jautājumos