Sākotnēji bibliobuss tika piedāvāts Liepājas Centrālajai zinātniskajai bibliotēkai, jo Ofenbahas pārvietojamās bibliotēkas vadītāja Dina Herde ir liepājniece. Tā kā Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka no dāvinājuma atteicās, Latvijas Nacionālā bibliotēka, kas uzņēmās starpnieces lomu, to piedāvāja citām Latvijas rajonu bibliotēkām, tostarp Grobiņas pagasta padomes bibliotēkai.
 
Grobiņas pagastā ir bibliotēka ar gatavu grāmatu fondu, ko likt bibliobusā. Ideja par bibliobusa iegādi Grobiņas pašvaldībā attīstīta jau sen un tāpēc iestrādāta 1. bibliotēkas stratēģijas plānā šāda veida pakalpojuma attīstībai pašvaldībā un pēc Grobiņas novada izveides arī visā novadā.
 
Pagājušajā nedēļā Grobiņas pagasta padomes priekšsēdētājs Aivars Priedols devās uz Ofenbahu, lai saņemtu dāvinājumu.
 
Viņš atzinis, ka bibliobuss ir labi saglabāts, apmierinošā tehniskā stāvoklī. Tas kalpos iedzīvotājiem pakalpojumu nodrošināšanai visā pagastā un vēlāk novadā. Bibliobusā būs automatizētā lasītāju apkalpošana un pieeja interneta pakalpojumiem.
 
 
Normunds Kārkls LETA
Copyright © LETA