Profesora Artūra Miķelsona galvenā darbības joma ir magnetohidrodinamiskās tehnoloģijas procesu pētīšana, īpaši metālu un to sakausējumu kristalizācija magnētiskajā laukā.
1971. gadā Artūram Miķelsonam piešķirts Latvijas PSR Nopelniem bagātā izgudrotāja nosaukums.
Habilitētā doktora disertāciju Artūrs Miķelsons aizstāvējis 1978. gadā Maskavā Centrālajā melnās metalurģijas zinātniski pētnieciskajā institūtā.
No 1994. gada līdz šim brīdim Artūrs Miķelsons strādā Latvijas Universitātes Fizikas institūtā par zinātnisko līdzstrādnieku un vadošo pētnieku. 2001. gadā Artūrs Miķelsons iegūst valsts emeritētā zinātnieka nosaukumu.
Artūram Miķelsonam ir viens Latvijas patents, vairāk kā 30 citu valstu patentu dokumenti un 94 PSRS autorapliecības. Viņa izgudrojumi tika ieviesti darbībā Rīgas radiorūpnīcās: VEF un Radiotehnika, kā arī ārpus Latvijas robežām: Vācijā ķīmiskajā kombinātā "Bitterfeeld", Austrālijā firmā  "Comalko" un alumīnija rūpnīcā Krievijā.
Artūrs Miķelsons saka: "Reizēm domājot izgudrotājs nonāk īpatnēja transā, kad varianti tiek izanalizēti zibenīgi. Variantu kalni tiek izlaisti caur smadzeņu dzirnavām sevišķi ātri. Acīm redzot līdzīgā veidā strādā dzejnieki, apstrādājot tūkstošiem tonnu vārdu rūdas, lai atrastu vienīgo, vajadzīgo rādija atomu – doto, skanīgo, vienīgi derīgo vārdu. Un rodas dzeja."
Izstādes interneta versija pieejama vietnē www.patbib.gov.lv sadaļā Izstādes.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Indra Butkāne
LR Patentu valdes departamenta "Patentu tehniskā bibliotēka" Patentu informācijas nodaļas vecākā speciāliste
Tālr.: 67226628