Anci ikdienā draugi sauc arī par Nāriņu. Kā saka pasākuma apmeklētāja Laura: “Latvijas Grāmatas pārstāve, kas mūs plašāk iepazīstināja ar savām grāmatām uz galda un paralēli darbojās arī kā diskusijas katalizators.” Sākotnēji, izmantojot telefonu iespējas atbildējām uz Ances jautājumiem par mīļāko grāmatu un pēdējo lasīto grāmatu. Bet pamatu pamats bija Ances izvēlētās grāmatas, kuras varētu interesēt jauniešus – J. Egle “Svešie”, T.Pračets “Pilna cepure debesu”, R.Dž. Benets “Kāpņu pilsēta”, J.N. Harari “Sapiensi”, A.Sapkovskis “Likteņa zobens”, V.Depānta “Apokalipses mazulīte”, J.Niemi “Tu neiesi viens”. Lielākā daļa no skatītajām grāmatām aptver šobrīd populāro fantāzijas žanru. Ance stāstīja par savām emocijām attiecībā uz lasīto. Runātāja nav tikai Ance. Arī klātesošie un klāt neesošie jaunieši, paldies Tomasam par attālinātu līdzdalību, dalījās ar viņuprāt vērtīgākajām izlasītajām grāmatām: nosacīti pieaugušo literatūra – Paskāls Mersjē “Nakts vilciens uz Lisabonu”, Patriks Rotfuss grāmata “Vēja vārds”, Margo Fragoso “Tīģer, tīģer”. Tomasam patīk lasīt grāmatas angliski un par piedzīvojumiem, fantāziju, kā arī pieaugušākām tēmām: apokalipses, cilvēce, tās pagātne, tagadne un nākotne – Michael James Massimino “Spaceman”, Dmitry Glukhovsky “Metro 2033”.

 

Ance min arī dažus jaunos grāmatu apskatniekus, kuru vērtējums par lasītājām grāmatām vērojams internetā. Piemēram, Spīganas Spektores grāmatu blogs – http://spigana.spektore.lv/.


Runājām par grāmatām, kas iepriecina. Par brīvo zināšanu meklēšanu nozaru literatūrā, kā piemēru minot, jau lielu popularitāti ieguvušo, Juvāla Noasa Harari “Sapiensus” un agrāk izdotās Bila Braisona grāmatas, kuras pieejamas arī Ulbrokas bibliotēkā. Izvēlamies vairākas tēmas, kas apspriežamas nākamajā tikšanās reizē 25. aprīlī. Viena no tām – grāmatas, kuras veidotas pēc videospēļu motīviem vai videospēles, kas tapušas pēc grāmatu motīviem, kā arī par minētajām jauniešu iecienītajām grāmatām.

 

Kopumā varam teikt, ka bibliotēka ir mierinātāja jauniešu lasītkārei. No tās var izgūt ko jaunu. Bet grāmatai un ar to saistītajām industrijām nepieciešama vērienīga reklāma. Reklāma, kas akcentē tieši grāmatu vērtību, vēlams metaforu veidā. “Pasākuma izskaņā dalībnieki bija vienisprātis jau par nākamās tikšanās datuma noteikšanu un dažs mājās devās ar jaunieteiktu literatūru”, tā saka Laura. Un vēl, no klātesošās lasītājas Vinetas teiktā: “Ir jāpieaug līdz tam, lai lasītu grāmatas ar laimīgām beigām!”.

 

Mūsu kopīgais ieguvums šajā vakarā ir jauna tikšanās, jaunas zināšanas un vēlme saprast, ko jauni cilvēki grib redzēt bibliotēkā. Pietuvināšanās grāmatām un viens otram. Sirsnība, kas šajā laikā tik ļoti nepieciešama mums visiem! Sakām Paldies pasākuma apmeklētājiem un gaidām ciemos uz literāro “jauno grāmatnieku tikšanos” aprīlī! Kad atkal kāda grāmata būs uz mūsu galda!

 

Grāmatu cienītājus Ulbrokas bibliotēka informē, ka no 1.-3. martam norisinājās kārtējā “Latvijas Grāmatu izstāde 2019”, kurā kā allaž viesojās rakstnieki, izdevēji un bija iespējams apmeklēt arī grāmatu maiņas punktu. Tostarp, notika dažādas prezentācijas un grāmatu atvēršanas svētki. 
Bet konkursam “Zelta ābele” mazliet agrāk, 20. februārī nominēta mūsu novadnieku Brūveru dzimtas darbi grāmatā “Brūveri brūvē”! Gaidīsim vēl vairāk labas ziņas no grāmatu pasaules!


Raksta autores Laura Veremeja un Ulbrokas bibliotēkas darbinieces