Poligrāfijas vēsturnieks A.Ērglis lekcijā stāstīs par dažādu drukātās informācijas izplatīšanas tehnoloģiju tapšanu un to pārtapšanu par grafiskās mākslas veidiem: “Visas šīs tehnoloģijas tika izgudrotas, lai nodotu informāciju, nevis, lai būtu ļoti skaisti. Tās tika izmantotas ražošanā, amatniecībā, un cilvēki, kas ar to nodarbojās, paši sevi neuzskatīja par māksliniekiem. Tikai laika gaitā iespiešanas tehnoloģijas kļuva par mākslinieciskās izpausmes un izteiksmes līdzekļiem.”

 

Lekcija notiks LNB pastāvīgās ekspozīcijas “Grāmata Latvijā” lekciju programmas ietvaros, izvēršot ekspozīcijā skartās tēmas. Tai sekos vēl divas iespiešanas tehnoloģiju un grafikas tēmai veltītas lekcijas. 29.martā Latvijas Mākslas akadēmijas profesors, grāmatu mākslinieks un mākslas zinātnieks Valdis Villerušs sniegs pārskatu par iespiedgrafikas tehniku rašanos un attīstību, savukārt 26.aprīlī māksliniece un Latvijas Mākslas akadēmijas pasniedzēja Ausma Šmite uzstāsies ar lekciju “Grafika: tagad un tūlīt”, stāstot par to, kā vairākus simtus gadus seni grafikas paņēmieni spēj izdzīvot, pārveidoties un attīstīties mūsdienu mākslā.

 

A.Ērgļa lekciju papildinās dažādu klišeju, svina un koka burtu ekspresizstāde Virtakas klasē. Lekcijas klausītāji aicināti apmeklēt arī LNB pastāvīgo ekspozīciju “Grāmata Latvijā”, kas 1.martā būs atvērta no plkst.12.00 līdz 20.00.