Sagaidot Latvijas fotogrāfijas pamatlicēja Mārtiņa Buclera dzimšanas dienu, 2013. gada 7. decembrī plkst. 10.00 Viesītes kultūras pilī (Viesītē, Smilšu ielā 2) norisināsies fotogrāfijas vēsturei veltīta konference 25. “Buclera lasījumi”.

 

Konferences aktuālā tēma šogad ir “Latvijas fotogrāfija starp diviem kariem”. Izvirzītās tēmas ietvaros tiks apskatīti joprojām plaši nepazīstami autori, to darbi un fotogrāfu darbības virzieni starpkaru periodā. Konferences laikā tiks uzdoti jautājumi un meklētas atbildes par Latvijas fotogrāfijas tā laika aktualitāti ne tikai reģionā, bet arī pasaules kontekstā.

Ar saviem lasījumiem uzstāsies fotovēsturnieks Pēteris Korsaks – “Kārlis Bauls- redzamākais latviešu fotoavangarda pārstāvis”, Cēsu Vēstures un mākslas muzeja vēsturnieks Dr.hist. Tālis Pumpuriņš – “Cēsis Latvijas valstī un tās fotodokumentētājs Pēteris Paukšēns (1878 – 1954)”, Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras koledžas fotogrāfijas specializācijas vadītājs Arno Marnics – “Latvijas Sociālās fotogrāfijas pirmsākumi”, Madonas Novadpētniecības un mākslas muzeja speciāliste, mag. hist. Ilze Gaujēna: “Madonas fotogrāfs J. Kaparjosts”, u.c..

Tiek aicināti arī citi fotogrāfijas pētnieki pieteikt savas tēmas, kas atbilstu šī gada uzstādījumam.

Apmkelēt 25. “Buclera lasījumus” ir aicināti visi fotogrāfijas, vēstures un kultūras interesenti. Dalība ir bez maksas.

Tiek organizēts kopējs autobuss maršrutā Rīga – Viesīte – Rīga. Vietu rezervēšana notiek, zvanot uz tālruņa nr.: 28619776 vai rakstot uz e pasta adresi: info@fotoamatnieki.lv.