Prasme izstāstīt stāstu ir kļuvusi par vienu no aktuālākajām 21. gadsimta sociālajām prasmēm! Kurss stāstniecībā iepazīstina ar mutvārdu stāstīšanas tradīcijām un izpausmēm mūsdienu kultūras kontekstā, piedāvā ieskatu dažādu identitāšu konstruēšanas praksēs, izmantojot stāstniecību kā metodi, aplūko dažādus stāstu žanrus un to iespējas katra stāstnieka radošās pašizpausmes veicināšanā un izkopšanā, kā arī stāstniecības iespējas kopienas saliedēšanā un veidošanā.


Kursā akcents likts uz dialoga metodi, kuras ietvarā stāsts ir gan mentora, gan mācekļa pašizpausmes un komunikācijas veids, visas dienas garumā nodarbībās piedalās visi lektori, veidojot savstarpēju dialogu ar kursa dalībnieku iesaisti.

Pieteikšanās, rakstot uz stastnieki@gmail.com, norādot vārdu, uzvārdu, institūciju un komentāru, ka piesakāties “Stāstnieku skolai”. 

Vairāk informācijas par “Stāstnieku skolas” programmu