Mērķauditorija: Dundagas vidusskolas 9.–12. klašu audzēkņi, latviešu valodas un literatūras skolotāji un pieaugušo publika – vietējās kultūras, vēstures interesenti.

Mērķis ir, izmantojot Dundagas bibliotēkas krājuma novadpētniecības daļu, iepazīt un popularizēt Dundagas izloksni, celt godā dundadznieka Viļņa Mitlera atstāto unikālo mantojumu, kuru savā darbības laikā Kubalu skolas – muzeja vadītājs Ivars Abajs (1961–2017) paspēja saglabāt un 2015. gadā izdot grāmatā “Dundznik valad”. Šai grāmatai ir liela pievienotā vērtība ar tajā iekļauto vārdnīcu, vārdu skaidrojumiem un valodas piemēriem, atjautīgajiem un humora pilnajiem tekstiem un nostāstiem, sakāmvārdiem un parunām.
Plānotajās nodarbībās jauniešiem tiks strādāts ar Viļņa Mitlera grāmatu “Dundznik valad”. Lasīsim to, iepazīsim grāmatas vārdnīcā fiksētos vārdus un jaunu apvidvārdu vākšanas un saglabāšanas principus un iespējas. Piedāvāsim katram pašam izdomāt, uzrakstīt mazu stāstiņu vai izvēlēties fragmentu no citas grāmatas un pēc tam to uzrakstīt Dundagas izloksnē. Laika periodā 01.04.2024.–30.10.2024. iecerēts novadīt 6 nodarbības. Pirmā – 26. aprīlī. Jauniešu darbi tiks apkopoti, veidojot kopīgu mapi/izdevumu, saglabājot to bibliotēkas novadpētniecības krājumā.

Sadarbībā ar Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūtu (LU LaVI) tiks organizēta ievadnodarbība un noslēdzošā nodarbība Dundagas vidusskolas jauniešiem, latviešu valodas un literatūras skolotājiem par dialektu un to izlokšņu lomu latviešu valodas pastāvēšanā un tās daudzveidības saglabāšanā, par Dundagas izloksnes iezīmēm, leksiku, morfoloģiju un sintaksi.

Oktobrī tiks sarīkotas divas izstādes: Dundagas bibliotēkas veidota tekstu izstāde “Dundadzniks runę skaidar valad!” un Viļņa Mitlera atstātais mantojums no Kubalu skolas – muzeja krājuma.

Noslēdzošā nodarbība jauniešiem un saruna pieaugušo auditorijai plānota 15. oktobrī Dundagas bibliotēkā par to, kā tapa Viļņa Mitlera grāmata “Dundznik valad”, šādas grāmatas nozīme vietējās kopienas un Latvijas kontekstā, latviešu valodas bagātības daļa Ziemeļkurzemes dialekti un izloksne.

Nodarbību un sarunu cikla rezultātā ar Dundagas bibliotēkas novadpētniecības krājuma daļu tiks atspoguļota vietējai kopienai svarīgas grāmatas nozīme šodienā un iezīmēta tās pastāvēšana un izmantošana, attīstība nākotnē, saturiski padziļināti popularizēta Dundagas izloksne, stiprinot pagasta identitāti, veicināta, īpaši jauniešu, interese un izpratne par vietējo izloksni un latviešu valodas dialektiem, izveidota Dundagas izloksnes tekstu mape.

Pasākuma dalībnieki:

  • Viļņa Mitlera grāmatas “Dundznik valad” redaktors Alnis Auziņš;
  • Ivara Abaja atraitne Gunta Abaja;
  • LU LaVI darbinieki, dialektoloģes Daira Vēvere un Anete Ozola;
  • Kubalu skolas – muzeja vadītāja Inga Ozoliņa;
  • Dundagas Kultūras pils amatierteātra kolektīvs, vadītāja Vaira Kamara.

Informāciju sagatavoja:
Ruta Emerberga
Dundagas bibliotēkas vadītāja
ruta.emerberga@talsi.lv