Koncertā muzicēs Aldis Rullis un Linita. Visi mīļi gaidīti!