LMP darbosies:

 

 • Zane Balčus, Rīgas Kino muzeja vadītāja, pārstāv Rīgas plānošanas reģiona akreditētos autonomos muzejus;
 • Dace Bumbiere, Kuldīgas novada muzeja direktore, pārstāv Kurzemes plānošanas reģiona akreditētos muzejus;
 • Gita Grase, Ģederta Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzeja direktore, pārstāv Zemgales plānošanas reģiona akreditētos muzejus;
 • Līva Grudule, Piebalgas muzeju apvienības “Orisāre” vadītāja, pārstāv Vidzemes plānošanas reģiona akreditētos muzejus;
 • Aivars Kaņeps, Saldus novada domes Saimnieciskās nodaļas vadītājs, pārstāv Latvijas Pašvaldību savienību;
 • Taiga Kokneviča, Latvijas Okupācijas muzeja direktora vietniece, galvenā krājuma glabātāja, pārstāv Latvijas Muzeju biedrību;
 • Mārtiņš Kuplais, Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja direktora vietnieks, pārstāv Rīgas plānošanas reģiona akreditētos valsts muzejus;
 • Māra Lāce, Latvijas Nacionālā mākslas muzeja direktore, pārstāv Rīgas plānošanas reģiona akreditētos valsts muzejus;
 • Dace Melbārde, Latvijas Republikas kultūras ministre;
 • Gunārs Nāgels, Latvijas Okupācijas muzeja direktors, pārstāv Rīgas plānošanas reģiona akreditētos privātos muzejus;
 • Agrita Ozola, Tukuma muzeja direktore, pārstāv Rīgas plānošanas reģiona akreditētos pašvaldības muzejus;
 • Gundars Plešs, Limbažu muzeja galvenais speciālists, pārstāv Rīgas plānošanas reģiona akreditētos pašvaldības muzejus;
 • Arnis Radiņš, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja direktors, pārstāv Rīgas plānošanas reģiona valsts muzejus;
 • Skaidrīte Ruskule, Latvijas Dabas muzeja direktore, pārstāv Rīgas plānošanas reģiona akreditētos valsts muzejus;
 • Anastasija Strauta, Latgales Kultūrvēstures muzeja direktore, pārstāv Latgales plānošanas reģiona akreditētos muzejus.

Par LMP priekšsēdētāju tika ievēlēta Tukuma muzeja direktore Agrita Ozola, vietnieka pienākumus veiks Latvijas Nacionālā mākslas muzeja direktore Māra Lāce.

LMP sēdē tika izskatīti akreditācijas komisiju atzinumi par Antona Rupaiņa muzeja, muzeja “Rīgas Jūgendstila centrs”, Jaunlaicenes muižas muzeja, Alūksnes muzeja, Apriķu muzeja, Bārtas muzeja, muzeja “Andrupenes lauku sēta” akreditāciju. LMP atbalstīja komisijas priekšlikumu akreditēt minētos muzejus.

LMP atbalstīja Rakstniecības un mūzikas muzeja iesniegumu par krājuma priekšmetu izņemšanu no Nacionālā muzeju krājuma.

LMP iepazinās ar Muzeju nozares stratēģijas projektu, kurš tiek veidots kā pielikums valsts kultūrpolitikas pamatnostādnēm “Radošā Latvija” 2014.–2020. gadam.

Muzeju likums nosaka, ka Latvijas Muzeju padome ir konsultatīva institūcija, kas izveidota, lai veicinātu institūciju sadarbību un lēmumu pieņemšanu jautājumos, kuri saistīti ar valsts stratēģiju muzeju jomā, kā arī ar muzeju darbību un Nacionālā krājuma veidošanu un saglabāšanu.